Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

2. pályázati kategória 
INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2)

> Stratégiai partnerségek

1. Célja innovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok terjesztése. Ezen kívül a kulcskompetenciák, többek között a vállalkozói készség fejlesztése és új (gazdasági- és társadalmi) vállalkozások létrejöttének segítése. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet. Fontos szempont az ifjúsági terület és a munka világának összekapcsolása.

2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek > oktatási intézmények > közintézmények > informális csoportok > kis-,és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások > kulturális központok, képzési központok, stb.

3. Támogatható tevékenységek, példák:
> Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések, infokommunikációs eszközök használata.
> Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom) között.
> Hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
> Aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások létrehozása.
> Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
> Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek (amennyiben hozzáadott értéket képviselnek).

4. Résztvevő országok:
- Programországok
- az Európai Unióval szomszédos partnerországok: csak partnerként, és csakis ha hozzáadott értéket képviselnek.  

További részletek a Pályázati útmutatóban (104-180 oldal)

3. pályázati kategória

SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMOGATÁSA (KA3)

> Fiatalok és döntéshozók találkozói >> Strukturált párbeszéd folyamat

1. Célja, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntéshozókig. A támogatható projektek a fiatalok és a döntéshozók/ifjúsági szakemberek közötti párbeszédet segítik elő, céljuk olyan események szervezése, amelyek alkalmat teremtenek az érintett felek közötti konzultációra.

2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek > európai szintű ifjúsági NGO-k > helyi közintézmények.
 
3. Támogatható tevékenységek:
3-24 hónapig tartó projektek
- nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, ahol a döntéshozók bevonásával lehetőség nyílik a strukturált párbeszédre, az európai ifjúságpolitika kapcsán felmerülő kérdések megvitatására;
- az Európai Ifjúsági Héthez köthető események, vitafórumok; 
- fiatalokkal történő konzultáció az aktív részvételhez szükséges igényekről (online konzultációk, közvélemény-kutatás stb.)
- a demokratikus életben való részvételre épülő, e témához kapcsolódó találkozók és szemináriumok, információs rendezvények, vitafórumok fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakemberek között;
- a demokratikus intézmények működését és az ott dolgozó döntéshozók szerepét szimuláló események.
 
4. Bevonható országok
- programországok
- az Európai Unióval szomszédos partnerországok.

További részletek a Pályázati útmutatóban (180-188 oldal)!
 
Pályázati határidők
 
A pályázatok beadásának határideje 2015-ben:

    2015. február 4. 12 óra (brüsszeli idő)
    2015. április 30. 12 óra (brüsszeli idő)
    2015. október 1. 12 óra (brüsszeli idő)
 
forrás, bővebben: eplusifjusag.hu