A pályázati program (felhívás) hivatkozási száma: GS-10341

A támogatás forrása az OFA saját forrása. A pályázaton elnyert támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.


A  támogatás  célja:  A foglalkoztatáspolitika tervezett intézkedéseinek segítése, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatási feltételeinek fejlesztésével.

"A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál" c. OFA pályázati program támogatása lehetővé tette:

 • a foglalkoztatottság megőrzésének támogatását a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutó munkáltatóknál,
 • a foglalkoztatottság megőrzését, a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott, költségkompenzációs támogatást igénybe vevő munkáltatóknál,
 • a gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedését más munkáltatónál,
 • a gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatásokkal.

Az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttműködésében megvalósuló "Munkahelyek megőrzéséért" c. központi munkaerő-piaci program támogatásban részesítette:

 • a munkahelyek megőrzését, az ezzel összefüggő munkaszervezési intézkedéseket,
 • a munkahelymegőrzést célzó csökkentett idejű foglalkoztatást,
 • a létszámleépítésben érintett munkavállalók új munkahelyen történő ismételt munkába helyezését,
 • az elhelyezkedést, illetve a munkahelymegtartás érdekében nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást,
 • a munkaviszony melletti képzést,
 • a munkaerő mobilitásának növelését, helyközi utazás és csoportos személyszállítás esetén.

Az ÁFSZ programra beérkezett 44,2 milliárd Ft támogatási igény, közel 68 ezer munkavállaló megtartását célozta, több mint 3000 pályázatban. A 10,2 milliárd Ft értékű támogatási döntések 57 ezer munkahely megtartását finanszírozzák, több mint 950 pályázat keretében.

Az OFA programra beérkezett 34,9 milliárd Ft támogatási igény, közel 91 ezer munkavállaló megtartását célozta, több mint 2300 pályázatban. A 9,5 milliárd Ft értékű támogatási döntések 39 ezer munkahely megtartását finanszírozzák, több mint 880 pályázat keretében.

E munkahelymegőrző programok utólagos hatásvizsgálatának célja az, hogy megalapozza az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatási feltételeinek fejlesztését. A hatásvizsgálat várható eredménye a munkahelymegőrzést ösztönző jogszabályok és a jövőbeni munkahely-megtartó programok tervezési és megvalósítási szempontjainak pontosítása.

A hatásvizsgálat elemzi a munkahely-megőrzési célok érdekében kialakított különböző finanszírozási feltételek és eltérő pályázati eljárások hatásmechanizmusait, a rövid- és hosszabb távon érvényesülő, szándékolt, nem szándékolt, területi és ágazati, munkaadói, munkavállalói és egyéb hatásokat, mellékhatásokat, a foglalkoztatási válságjelenségeket előidéző okokat, stb.

Módszertani szempontból a hatásvizsgálat rendszerezi a programokban alkalmazott különböző finanszírozási megoldások során képződött adatbázisokat, kiegészítve a támogatott és nem támogatott szervezetek, valamint a munkavállalók körében végzett szóbeli és írásbeli adatgyűjtéssel. A vizsgálat az eredmények figyelembevételével elemzi a finanszírozási megoldások hatékonyságát, kimutatja az eltéréseket eredményező hatásmechanizmusok sajátosságait. A vizsgálat a ÁFSZ és az OFA programjait elemzi, de figyelembe veszi a TÁMOP 2.3.3 keretében nyújtott támogatási feltételeket és eredményeket is. 

Az utólagos hatásvizsgálati pályázatok elkészítéséhez a pályázók részére két alkalommal megrendezendő nyilvános felkészítőre kerül sor, az ÁFSZ és az OFA hasonló és eltérő finanszírozási körülményeinek, eredményeinek megismertetése érdekében.

A pályázatok elkészítését - bejelentkezés alapján - segítő tájékoztatók ideje: 2011. április 18. és május 16. A tájékoztatók helye: OFA Közalapítványi iroda, 1037 Budapest, Lajos u. 80. A tájékoztatókra jelentkezni lehet: Debreceni Erzsébet hatásvizsgálati programvezető (555-2948, debreceni.erzsebet@ofa.hu ).

A pályázatok elkészítését segíti az OFA honlapján a felkészítő időpontjáig megjelenő információs csomag (7,9 MB). A pályázatok elkészítéséhez - az OFA honlapján megjelentetett információs csomag mellett -  tájékoztatást ad:

 • ÁFSZ programok esetében: Butora Károly programkoordinátor (456-9000/110, butorak@lab.hu)
 • OFA programok esetében: Bonfig Ágnes OFA Programiroda Igazgató (555-2972, bonfig@ofa.hu)   

A tervezett hatásvizsgálat befejezésének (a hatásvizsgálati zárótanulmány és rövid összefoglaló leadásának) határideje: 2012. december 31.

forrás, bővebben: OFA