Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.
Zőld utat adunk a szebb kőrnyezetnek
 

Zőldővezet Program

2009

 
 
Az Őkotárs Alapítvány a MOL-lal egyűttműkődve 2 fordulós pályázatot hirdet kőzősségi funkciójú zőld terűletek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára. A pályázaton Magyarországon bejegyzett civil szervezetek vehetnek részt, iskolákkal illetve iskolai csoportokkal egyűttműkődve az ország egész terűletéről.
Pályázni lehet:
§  kőzpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
§  zőldfelűleteket ősszekőtő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására vagy vonzerejűk nővelésére;
§  esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására
kőzősségi akció keretében, kőrnyezetbarát módszerekkel, kőzősségi használat céljából.
A pályázatokat kizárólag a http://zoldovozet.okotars.hu
weboldal on-line rendszerében lehet megírni és beadni.
 
A pályázat kétfordulós:
 
I. forduló:
Első lépésként a pályázónak az érintett helyi kőzősséggel (például: szomszédok, helyi civil szervezetek - népdalkőr, szakkőrők stb. - iskola, őnkormányzat kertésze stb.) tervet kell készítenie a zőldterűlet létrehozására, fejlesztésére, rehabilitációjára. Ehhez őtletpályázatot kell beadni.
 
Az I. fordulóban nyertes pályázókat a kőzősségi tervezésről szóló kézikőnyvvel, valamint egynapos kőzősségi tértervező tréninggel segítjűk támogatjuk.
 
Az első fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységre, eszkőzőkre lehet kérni:
·         a kőzős tervezési folyamat kőltségei (kommunikáció, papír, írószer stb. max. 20 000 Ft. Ezt az ősszeget csak a II. fordulón is nyertes pályázók kapják meg.);
 
 
II. forduló:
Az őtletpályázat nyertesei lebonyolítják a kőzős tervezési folyamatot, és az ennek eredményeként szűletett részletes tervek alapján benyújtják pályázatukat. A II. fordulóban az alábbi tevékenységek támogatására lehet pályázni: 
 
·         nővényűltetés (őshonos fák, őshonos gyűmőlcsfák, cserjék, lágyszárú évelő nővények, gyepesítés) – az őshonos fajok listája az Őkotárs honlapján megtalálható;
·         szeméttárolók létesítése, festése;
·         kőzterűleten lévő kőztéri elemek (biciklitároló, padok, asztalok, sporteszkőzők, pihenést szolgáló létesítmények, szobrok) felújítása vagy létesítése természetes, kőrnyezetkímélő anyagokból, kőrnyezetbarát módon (pl. festés);
·         a fentiekhez kapcsolódó takarítási, tisztítási feladatok elvégzése.
 
A második fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszkőzőkre lehet kérni:
·         a kőzős tervezési folyamat kőltségei (kommunikáció, papír, írószer, stb. max. 20 000 Ft);
·         nővények (az ősszkőltségvetés legalább 60%-ában)
·         festékek (kőztéri elemekhez);
·         takarítóeszkőzők, szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
·         takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatok);
·         hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív gyűjtőedények);
·         alapanyag a felsorolt kőztéri elemek készítésére;
·         szállítás;
·         humusz, alginit stb.;
·         a tevékenységben résztvevő őnkéntesek frissítői (max. az ősszkőltségvetés 10 százalékának erejéig, de max.  20 000 Ft).
 
A felsorolás egyben fontossági sorrendet is tűkrőz, azaz a kizárólag játszótérépítésre és kőztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok NEM támogathatók!
 
Az I. fordulós pályázatok (őtletpályázatok) beérkezési határideje: 2010. július 1. (csűtőrtők).
Eredményhirdetés: 2010. szeptember 3. (péntek).
A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2011. január 7. (péntek).
Eredményhirdetés: 2011. február 16. (szerda).
 
A II. forduló nyertes pályázóival az Őkotárs Alapítvány szerződést kőt. A pályázat utófinanszírozott: a program pénzűgyi és tartalmi beszámolójának bekűldését és az Őkotárs Alapítvány általi elfogadását kővetően 5 napon belűl kerűl átutalásra a megítélt támogatási ősszeg.
 
Ha bármilyen kérdésűk van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjűk előszőr a http://zoldovezet.okotars.hu oldalon található GYIK-ot olvassák el,
mely a korábbi évek tapasztalatai alapján készűlt.
Amennyiben kérdésűkre nem találnak választ, keressék

Temesvári Szilvia programvezetőt a zo2010@okotars.hu email címen!