közzétéve a NAV oldalán 2020.03.12-én

[a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 3.3. pontja]

Egy belföldi alapítvány a közhasznú státuszt legalább kétéves működést követően szerezheti meg. Kérdésként merült fel, hogy az Szja tv. 1. számú melléklet 3.3. pontja szerinti adómentességnek feltétele-e, hogy az alapítvány rendelkezzen közhasznú státusszal?

Ha nem feltétele, akkor a belföldi alapítvány a közhasznú státusz megszerzéséig terjedő időszakban is részesíthet adómentes juttatásban magánszemélyeket, ha arra a létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban, és a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére kerül sor?

Az Szja tv. 1. számú melléklet 3.3. pontja értelmében a közcélú juttatások körében adómentes „a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélyeknek, valamint munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélyeknek nem pénzben adott juttatás értéke (ide nem értve az e törvény szerint béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat), pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás…”.

Az idézett jogszabályhely tételesen felsorolja azokat a civil szervezeteket (közhasznú egyesület, alapítvány, közalapítvány), amelyek által nyújtott juttatásokra vonatkozhat az adómentesség.

A felsorolásban szereplő szervezeteket külön-külön kell értelmezni, vagyis az alapítványnak nem kell közhasznúnak lennie, bármilyen céllal létrehozott alapítvány élhet a kedvezményes rendelkezéssel. Fontos azonban, hogy az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az alapítvány, közalapítvány, közhasznú egyesület a juttatást a közhasznú céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nyújtja. Az alapítványnak tehát nem kell feltétlenül közhasznúnak lennie, de a juttatás céljának és a juttatásban részesülő magánszemélynek az alapítvány alapító okiratában rögzített közhasznú célhoz kell kapcsolódnia. Mindezek alapján a közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítvány is jogosult arra, hogy az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljával összhangban adómentesen nyújtson juttatást a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-1171/2020., Pénzügyminisztérium PM/4130/1/2020.]

forrás: nav.gov.hu