Tárgyhót követő hó 12-éig, vagy ha hétvégére esik akkor a következő munkanapig, elektronikus úton, a magánszemélyeknek történő kifizetésről, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékról kell bevallást adni, s eddig kell a bevallással egyezően a járulékokat és adókat megfizetni (08-s nyomtatványok)

  1. január 1-től a havonta beadandó 08 nyomtatványon a 2408A-01-01 lapon szerepeltetendő adatokat csak negyedévente kell kitölteni a juttatás hónapját magában foglaló negyedévi kötelezettségként.

Melyek azok a költségek, melyek utáni bevallandó adókról és járulékról csak negyedévente kell adatot szolgáltatni:

  • az egyes meghatározott juttatások
  • a béren kívüli juttatások
  • reprezentációs kiadások

Változatlan maradt, és az előbbiektől eltérően továbbra is havonta kell a 2408 bevallásban adatot szolgáltatni és az adót megfizetni a magánszemély munkaviszonyának megszűnésekor a béren kívüli juttatások rekreációs keretösszegének túllépésével keletkező adókötelezettségről.

Ezzel azonosan kell a kifizetéshez kapcsolódó szociális hozzájárulási adót is negyedévente bevallani és befizetni.

Javítandó a nyomtatvány száma 2408