Kötelezettség tárgya:

Az ellenértékes belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, valamint termék vagy szolgáltatás Európai Közösségen belüli beszerzése vagy 3. országból történő importja után

  • ha nem AAM, az adóévet megelőző második adóévben az áfa egyenlege meghaladta a (+/−) 250 ezer forintot, de
  • a fizetendő adó nem haladta meg az 1 millió forintot,
  • év közben az áfa egyenlege meghaladta a (+/−) 250 ezer forintot,

Nyomtatvány: 2465