Felszámolást a bíróság rendel el a szervezet fizetésképtelensége esetén. Amíg végelszámolási eljárás esetén a fizetőképes szervezet maga dönt a műkédöse befejezése mellett, felszámolásra azért kerül sor, mert a szervezet fizetésképtelenné válik.

A szervezet fizetésképtelensége esetén (amikor nem tudja fizetni tartozásait) hitelezői kérelemre a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék elrendeli a szervezet felszámolását, és felszámoló biztost jelöl ki. Felszámolási eljárás indítható, ha nem vitatott (vagy elismert) követelését a szervezet felszólító levél ellenére sem fizeti meg. Ezért fontos, hogy amennyiben bármely vitatott követelésről érkezik számla a szervezethez, akkor minden esetben indokolással ellátott válaszlevélben kifogásoljuk meg a követelést, ellenkező esetben később már csak a követelés megfizetésével előzhetjük meg a felszámolási eljárást. Vitatott követelés esetén csak peres eljárás folytatható le a felek között, de a jogerős ítéletben megítélt kötelezettség ki nem fizetése esetén a hitelező szintén indíthat felszámolási eljárást.

A felszámolási eljárás jogerős befejezéséig és még ezt követően a végzés Cégközlönyben való megjelenéséig az adós szervezet megállapodhat a hitelezővel (és a jogerős befejezésig a felek közös kérelmére szünetelésnek is helye van). A Cégközlönyben való megjelenést követően azonban már csak akkor fejeződhet be a szervezet megszüntetése nélkül a felszámolási eljárás, ha az eljárásban bejelentkező összes hitelezőjét az adós szervezet kifizeti.

Felszámolási eljárást az adós is kezdeményezhet saját maga ellen.

A felszámolási eljárás megindulását követően a kijelölt felszámoló irányítja és képviseli a szervezetet, aki a szervezet vagyonából igyekszik kielégíteni a hitelezőket.

A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követően 40 napja van a hitelezőknek, hogy igényüket (követelésük összegét) bejelentsék a felszámolónál. A felszámoló összesíti a követeléseket és a Csőd Tv-ben foglalt kategóriákba besorolja.

A felszámolási eljárás során a felszámoló a követeléseket igyekszik behajtani, a vagyont értékesíteni és a befolyt pénzt felosztani a törvényben foglalt kategóriákba sorolt hitelezők között, olyan módon, hogy a felsőbb kategóriákba sorolt hitelezők (pl. munkavállalók követelései, adótartozás) kifizetése megelőzi az alsóbb kategóriák hitelezőit. Az eljárás általában évekig is eltart.

Pontos szabályozás a Csőd Tv-ben található, illetve speciális szabályok a Civil Tv. 10. paragrafusában olvashatóak.