"Könyvem lényegében a területi és a települési önkormányzatokkal foglalkozik, azon belül is elsősorban azokra a kérdésekre koncentrál, amelyek a pártok és a civil szervezetek szerepét igyekeznek tisztázni a helyi önkormányzatok döntéshozatali és döntés-előkészítő folyamatában. Az önkormányzat ugyanis lényegében egyfajta "hidat" alkot az állam és annak polgárai között. Ebbe a viszonyrendszerbe épültek be sajátos módon a különböző szerveződések, így a politikai pártok és a civil szervezetek. Robert D. Putnam szerint a különböző szerveződéseknek, különösen a civil szerveződéseknek, rendkívül nagy szerepe van a modern államok működésében, hiszen minél több civil szerveződés él egy társadalomban, és minél többen tagjai kluboknak, egyleteknek, civil mozgalmaknak, vallási és lakóhelyi közösségeknek, annál több bizalom és együttműködési készség halmozódik fel az adott társadalomban (Putnam 2000)."
 
Részlet a szerzőtől