Az ellenértékes belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, valamint termék vagy szolgáltatás Európai Közösségen belüli beszerzése vagy 3. országból történő importja után

kötelezettség tárgya:

  • az adóévet megelőző második adóévben az áfa egyenlege nem haladta meg a (+/−) 250 ezer forintot
  • a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértéke éves szintre számított összege nem haladja meg az ötvenmillió forintot, és az adóalany nem rendelkezik közösségi adószámmal 

Nyomtatvány: 2465