Áfa bevallási kötelezettség

Amennyiben az Áfa befizetése illetve visszaigénylése a 250 000 Ft-ot göngyölítetten elérte és meghaladta, vagy az áfa köteles nettó bevétele az 50 millió forintot meghaladta, úgy a bevallást negyedévente kell megtenni a negyedévet követő hó 20-ig. Amennyiben a fizetendő adó a 1 millió forintot elérte, havi bevallásra köteles áttérni a szervezet.