Az ÖKA küldetésével összhangban a Képzési Programunk célja, hogy segítsük a társadalomban jelenlévő szervezetek, intézmények és egyének önkéntességgel, közösségi szolgálattal kapcsolatos ismereteinek fejlesztését. Célunk továbbá, hogy az önkéntesekkel foglalkozó civil és állami szervezetek felkészülten foglalkozhassanak önkéntesekkel, közösségi szolgálatot végző diákokkal, valamint, hogy az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba.

A képzés célja, hogy a résztvevő középiskolai pedagógusok iskolai közösségi szolgálat program tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket és készségeket szerezzenek meg.

A 2011. évi CXC. számú a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján "2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása." Jelen képzési program a középiskolai pedagógusok erre a feladatra történő felkészülését célozza.

Cél, hogy a pedagógusok a képzés elvégzésével képessé váljanak a közösségi szolgálatot végző tanulókat a programra felkészíteni, a közösségi szolgálat megvalósítása során támogatni, valamint a programot követően a szolgálatot értékelni és feldolgozni. Cél továbbá, hogy a pedagógusok a program szervezéséhez és az iskola és a fogadó helyszín közötti koordinációs feladatokhoz szükséges kompetenciákat elsajátítsák.

Jelen képzést Gimnáziumok, Szakközépiskolák, Szakiskolák és Kollégiumok pedagógusainak ajánljuk! A képzés 30 órának elszámolható a pedagógus továbbképzésben!

Képzők:

Az Önkéntes Központ Alapítvány Képzői Körének tagjai egyedülálló szakmai kört alkotnak. Önkéntes menedzsmenthez kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, akik módszer-specifikus tréningsorozaton, ezt követően gyakorlatszerzési folyamaton vettek részt, mely során olyan felkészült képzőkké váltak, akik az országban felmerülő önkéntes menedzsment képzési igényekre rugalmasan tudnak reagálni.

Hajdu-Kis Diána

Mind a formális, mind a nem-formális oktatás világában tapasztalatot szerzett képző, felnőttképzési szakértő, az ÖKA önkéntes menedzsment képzői körének tagja 2005 óta.

dr. Arapovics Mária

Felnőttképzési szakember, Az ELTE PPK andragógia tanszék oktatója, Az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke, többek között „A közösség tanulása” kiadvány szerzője.

A képzés címe: Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására
Alapítási engedély szám: 82/254/2012
FAT program-akkreditációs lajstromszám: PLB-2197

Foglalkozási órák száma: 30

A képzés helyszíne és időpontja:

Önkéntes Központ Alapítvány képzési terem, 1023 Budapest, Lajos u. 33. (15 fő feletti létszám esetén a képzési helyszín változhat)
2013. június 20-21. és 27. (3 nap x 8 kontaktóra), valamint 6 óra otthon végzendő feladat

A képzésen minimum 10, maximum 18 fő vesz részt. A képzést csak abban az esetben tartjuk meg, ha a minimum létszám összegyűlt.

A regisztráció a jelentkezési lap visszaküldéséhez és a részvételi díj befizetéséhez kötött.

A program részvételi díja: br. 45.000 Ft, mely a képzési program megvalósítását, adminisztrálását, a képzési tananyagot tartalmazza.

Az Önkéntes Központ Alapítvány banki adatai a részvételi díj átutalásához, melyet a regisztrációt követő jóváhagyás után 5 napon belül kérünk átutalni:

Számlavezető bank: K&H Bank ZRt.
Bankszámlaszám: 10403181-31808093-00000000
A részvételi díj befizetéséről számlát állítunk ki.
A részvételi díjon felül az utazási költségeket, a szállás és ellátás költségeit a résztvevők maguk fizetik.

Jelentkezési határidő: 2013. június 5.

A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a részvételi díj megfizetésére. A jelentkező a képzésen való részvételét a kezdési időpont előtt legkésőbb 5 nappal mondhatja le, fizetési kötelezettség nélkül!
A számlát a képzés helyszínén személyesen adjuk át vagy postán küldjük ki a jelentkezési lapon megadott postázási címre.
A regisztrált részvevőkkel a képzés kezdete előtt felnőttképzési szerződést kötünk. A képzés sikeres elvégzéséről képzés elvégzését igazoló tanúsítványt bocsájtunk ki.
A képzésen maximum 18 fő tud részt venni, így az első 18 jelentkező élvez elsőbbséget. Egy iskolától több fő jelentkezését is elfogadjuk. Részvételi szándékát a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével jelezheti. A jelentkezési lapot a kepzes@onkentes.hu email címre vagy a 225-0711 fax számra kérjük visszaküldeni.

További információ a képzésről elérhető a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében:

- általános leírás http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4253

Kérdéseivel forduljon bizalommal Tornóczi Zsófia, képzési programvezetőhöz (telefon: 06 1 457 0618, email: tornoczi.zsofia@onkentes.hu).

forrás, letölthető mellékletek: onkentes.hu