Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

„Megélem azt, hogy annál önállóbb vagyok, mennél inkább tudom, hogy kölcsönösen függünk egymástól – és annál inkább közösségi ember vagyok, mennél inkább saját egyediségemet táplálom.”
/Ruth C. Cohn/

MÓDSZERTANI, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ ÉS KOMPETENCIA ERŐSÍTŐ MŰHELYMUNKÁK

Nők számára, akik résztvevői, egyre inkább formálói kívánnak lenni a magyar valóságnak

„Nők a civil életben” projektünk 2011 őszén induló részét azok számára ajánljuk, akik tudatosan törekednek afelé, hogy nőként jelen legyenek a társadalmi véleménynyilvánítás folyamatában, adott esetben a szakpolitikák formálásában. Hat műhelymunkából álló, kéthavonta sorra kerülő tréningek során olyan kérdéskörökben mélyedhetnek el a résztvevők, melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy sikereket érjenek el nőként a társadalomban. Alapvető, mégis sok esetben hiányzó kompetenciák fejlesztése valósul meg, amelyeket sokan ösztönszerűen alkalmaznak.

A közösségi élet kultúráját nem tanítják az iskolában, mégis nap, mint nap alkalmazzuk. De HOGYAN? A műhelymunkák olyan speciális önismereti elemeket tartalmaznak, amelyek tudatosítják az alkalmazott módszereket, új szemléletre ösztönöznek gyakorlati technikák elsajátításán keresztül. A műhelymunkán való részvétel képessé teszi a résztvevőket a közösségekben hatékonyabb, emberibb és nyitottabb kommunikációra, vezető és kezdeményező szerep betöltésére, munkavégzésre, együttműködésekre.

A témakörök feldolgozása a nemzetközileg elismert Témacentrikus Interakció (TCI) módszerével (www.tci.co.hu) valósul meg. Az „eleven tanulás” a műhelymunkák során, a résztvevők és helyzetük, kérdéseik maximális bevonásával történik.

A résztvevők a TCI módszer saját élményű ismeretéről nemzetközi elismervényt vehetnek át, a TCI nemzetközi ernyőszervezetétől, az alapító nevét viselő RCI International-tól.

MŰHELYMUNKA I.
Az együttműködés kultúrája
Ideje: 2011. október 14-16.

A véleményformálásban való részvétel elsődleges pontja, hogy kialakítsuk a lehetséges együttműködéseket. Ehhez elengedhetetlen a partneri kapcsolatok kiépítése, és azok fenntartása – nem csak két szervezet között, hanem egyén-egyén között is. Ugyanakkor foglalkozni kell az együttműködési mechanizmusokkal és a szabályok betartásával. A csoportdinamika jelenségeinek és törvényszerűségeinek ismerete segít az eligazodásban. Az
együttműködésben megvalósuló projektek és kampányok mindig hatékonyabbak; jó, ha felismerjük, hogy csak összefogásban lehet komoly eredményeket elérni.

MŰHELYMUNKA II.
Motiváció kultúrája és a manipuláció hatásai
Ideje: 2011. november 25-27.

Az együttműködések során a hatékony képviselethez az érvelés és a meggyőzés technikája alapvető ahhoz, hogy tömegeket tudjunk megmozgatni. Az emberek elköteleződése fontos „ügyek” mentén történik, ugyanakkor nem mindegy, hogy a keresztény értékek milyen hangsúlyt kapnak a motiváció során. A manipuláció pejoratív értelmezése mellett érdemes feltárni hatásait, tetten érhető és hosszú távú beágyazódását.

MŰHELYMUNKA III.
Közösségi kommunikáció, média-jelenlét
Ideje: 2012. január 27-29.

Ahhoz, hogy sikeresen motiváljunk másokat, tudni kell az embereket megszólítani, tömegek előtt hatékonyan felszólalni, fontos a közösségi véleménynyilvánítás. Az egyéni megszólítások és meghívások is elengedhetetlenek egy csapatmunkában vagy az önkéntességre való megszólításban. A kommunikációhoz hozzá tartozik az is, hogy ismerjük a visszajelzés kultúráját, tudjunk és merjünk véleményt adni és fogadni. A társadalmi megnyilvánulások gyakorlásánál szükség van vitakultúránk megismerésére és fejlesztésére.

MŰHELYMUNKA IV.
Közösségszervezés kultúrája
Ideje: 2012. március 2-4.

A közösségek megalakulásához tisztában kell lenni azzal, hogy hogyan kell egy közösséget alapítani, illetve, hogy a már megalakult közösségen belül miként szervezzünk közösségi tevékenységeket, milyen csoportdinamikai elemeket kell figyelembe venni a közösségszervezés folyamatában. A közösségszervezési kompetenciák fejlesztése a záloga a helyi közösségek aktivizálásának és mobilizálásának.

MŰHELYMUNKA V.
Vezetés kultúrája
Ideje: 2012. április 27-29.

Közösségi munkában kiemelt szerepe van a vezetőnek, akinek a vezetési kultúrája meghatározó a közösségre. A vezetői szerepet betöltő tagnak tisztában kell lennie azzal, hogyan irányíthatja hatékonyan a közösséget, és hogyan alakul ki a közösségi döntéshozatal. Emellett a vezetés szempontjából fontos szerep jut az önállóság és a kölcsönös függés kérdésének is, a helyes arányok megtalálásának. A vezető egyik nehezen kezelhető kompetenciája az időmenedzsment, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a vezetést ne kísérje kiégés a következő években.

MŰHELYMUNKA VI.
Érdekkijárás kultúrája
Ideje: 2012. június 1-3.

A komolyabb érdekképviseleti tevékenység feltétele, hogy a tömegek megmozgatásához értsen az, aki nyilvános közösségi fellépéseket tervez. A kampányszervezés technikái a nagyobb rendezvényeket segítik elő, míg a tárgyalástechnika elsajátítása a két vagy többoldalú szakmai tárgyalásokhoz nyújt módszertani hátteret. A konkrét lobbi-technikákkal való megismerkedés, valamint a lobbizás etikai értelmezése felszabadíthatja a résztvevőket a lobbizásról eddig kialakult vélemények nyomása alól.

A műhelymunkák helyszíne:
Budapest

A műhelymunkákat vezeti:
Zöldyné Szita Erzsébet
TCI mestertréner, Magyarországi Témacentrikus Interakció Egyesület

Részvételi díj:
2000 Ft/alkalom, amely magában foglalja:
-a műhelymunkán való részvétel költségét
-a szállást (alkalmanként 2 éjszaka)
- az ellátást (alkalmanként 2 ebéd, 2 vacsora)

Kedvezmény:
Aki az összes műhelymunkán részt vesz, 6 műhelymunka helyett 5-öt fizet!

Jelentkezési határidő az összes műhelymunkára:
2011. szeptember 15.

Jelentkezési határidő egy-egy műhelymunkára:
az adott műhelymunka előtt 3 héttel!

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség (KIFE)
6725 Szeged, Kolozsvári tér 12/b
Telefonszám: 06/62-426-785
E-mail cím: info@kife.hu

Magyarországi Témacentrikus Interakció Egyesület (MTCIE)
1052 Budapest Haris köz 2. III. 2.
E-mail cím: tci.hungary@gmail.com

További információk és fórum:
www.nokacivileletben.hu