Nők a civil életben

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 14.

Műhelymunkák: Női jelenlétért a közéletben

„Megélem azt, hogy annál önállóbb vagyok, mennél inkább tudom, hogy kölcsönösen függünk egymástól – és annál inkább közösségi ember vagyok, mennél inkább saját egyediségemet táplálom.”
/Ruth C. Cohn/

MÓDSZERTANI, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ ÉS KOMPETENCIA ERŐSÍTŐ MŰHELYMUNKÁK

Nők számára, akik résztvevői, egyre inkább formálói kívánnak lenni a magyar valóságnak

„Nők a civil életben” projektünk 2011 őszén induló részét azok számára ajánljuk, akik tudatosan törekednek afelé, hogy nőként jelen legyenek a társadalmi véleménynyilvánítás folyamatában, adott esetben a szakpolitikák formálásában. Hat műhelymunkából álló, kéthavonta sorra kerülő tréningek során olyan kérdéskörökben mélyedhetnek el a résztvevők, melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy sikereket érjenek el nőként a társadalomban. Alapvető, mégis sok esetben hiányzó kompetenciák fejlesztése valósul meg, amelyeket sokan ösztönszerűen alkalmaznak.

A közösségi élet kultúráját nem tanítják az iskolában, mégis nap, mint nap alkalmazzuk. De HOGYAN? A műhelymunkák olyan speciális önismereti elemeket tartalmaznak, amelyek tudatosítják az alkalmazott módszereket, új szemléletre ösztönöznek gyakorlati technikák elsajátításán keresztül. A műhelymunkán való részvétel képessé teszi a résztvevőket a közösségekben hatékonyabb, emberibb és nyitottabb kommunikációra, vezető és kezdeményező szerep betöltésére, munkavégzésre, együttműködésekre.

A témakörök feldolgozása a nemzetközileg elismert Témacentrikus Interakció (TCI) módszerével (www.tci.co.hu) valósul meg. Az „eleven tanulás” a műhelymunkák során, a résztvevők és helyzetük, kérdéseik maximális bevonásával történik.

A résztvevők a TCI módszer saját élményű ismeretéről nemzetközi elismervényt vehetnek át, a TCI nemzetközi ernyőszervezetétől, az alapító nevét viselő RCI International-tól.

MŰHELYMUNKA I.
Az együttműködés kultúrája
Ideje: 2011. október 14-16.

A véleményformálásban való részvétel elsődleges pontja, hogy kialakítsuk a lehetséges együttműködéseket. Ehhez elengedhetetlen a partneri kapcsolatok kiépítése, és azok fenntartása – nem csak két szervezet között, hanem egyén-egyén között is. Ugyanakkor foglalkozni kell az együttműködési mechanizmusokkal és a szabályok betartásával. A csoportdinamika jelenségeinek és törvényszerűségeinek ismerete segít az eligazodásban. Az
együttműködésben megvalósuló projektek és kampányok mindig hatékonyabbak; jó, ha felismerjük, hogy csak összefogásban lehet komoly eredményeket elérni.

MŰHELYMUNKA II.
Motiváció kultúrája és a manipuláció hatásai
Ideje: 2011. november 25-27.

Az együttműködések során a hatékony képviselethez az érvelés és a meggyőzés technikája alapvető ahhoz, hogy tömegeket tudjunk megmozgatni. Az emberek elköteleződése fontos „ügyek” mentén történik, ugyanakkor nem mindegy, hogy a keresztény értékek milyen hangsúlyt kapnak a motiváció során. A manipuláció pejoratív értelmezése mellett érdemes feltárni hatásait, tetten érhető és hosszú távú beágyazódását.

MŰHELYMUNKA III.
Közösségi kommunikáció, média-jelenlét
Ideje: 2012. január 27-29.

Ahhoz, hogy sikeresen motiváljunk másokat, tudni kell az embereket megszólítani, tömegek előtt hatékonyan felszólalni, fontos a közösségi véleménynyilvánítás. Az egyéni megszólítások és meghívások is elengedhetetlenek egy csapatmunkában vagy az önkéntességre való megszólításban. A kommunikációhoz hozzá tartozik az is, hogy ismerjük a visszajelzés kultúráját, tudjunk és merjünk véleményt adni és fogadni. A társadalmi megnyilvánulások gyakorlásánál szükség van vitakultúránk megismerésére és fejlesztésére.

MŰHELYMUNKA IV.
Közösségszervezés kultúrája
Ideje: 2012. március 2-4.

A közösségek megalakulásához tisztában kell lenni azzal, hogy hogyan kell egy közösséget alapítani, illetve, hogy a már megalakult közösségen belül miként szervezzünk közösségi tevékenységeket, milyen csoportdinamikai elemeket kell figyelembe venni a közösségszervezés folyamatában. A közösségszervezési kompetenciák fejlesztése a záloga a helyi közösségek aktivizálásának és mobilizálásának.

MŰHELYMUNKA V.
Vezetés kultúrája
Ideje: 2012. április 27-29.

Közösségi munkában kiemelt szerepe van a vezetőnek, akinek a vezetési kultúrája meghatározó a közösségre. A vezetői szerepet betöltő tagnak tisztában kell lennie azzal, hogyan irányíthatja hatékonyan a közösséget, és hogyan alakul ki a közösségi döntéshozatal. Emellett a vezetés szempontjából fontos szerep jut az önállóság és a kölcsönös függés kérdésének is, a helyes arányok megtalálásának. A vezető egyik nehezen kezelhető kompetenciája az időmenedzsment, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a vezetést ne kísérje kiégés a következő években.

MŰHELYMUNKA VI.
Érdekkijárás kultúrája
Ideje: 2012. június 1-3.

A komolyabb érdekképviseleti tevékenység feltétele, hogy a tömegek megmozgatásához értsen az, aki nyilvános közösségi fellépéseket tervez. A kampányszervezés technikái a nagyobb rendezvényeket segítik elő, míg a tárgyalástechnika elsajátítása a két vagy többoldalú szakmai tárgyalásokhoz nyújt módszertani hátteret. A konkrét lobbi-technikákkal való megismerkedés, valamint a lobbizás etikai értelmezése felszabadíthatja a résztvevőket a lobbizásról eddig kialakult vélemények nyomása alól.

A műhelymunkák helyszíne:
Budapest

A műhelymunkákat vezeti:
Zöldyné Szita Erzsébet
TCI mestertréner, Magyarországi Témacentrikus Interakció Egyesület

Részvételi díj:
2000 Ft/alkalom, amely magában foglalja:
-a műhelymunkán való részvétel költségét
-a szállást (alkalmanként 2 éjszaka)
- az ellátást (alkalmanként 2 ebéd, 2 vacsora)

Kedvezmény:
Aki az összes műhelymunkán részt vesz, 6 műhelymunka helyett 5-öt fizet!

Jelentkezési határidő az összes műhelymunkára:
2011. szeptember 15.

Jelentkezési határidő egy-egy műhelymunkára:
az adott műhelymunka előtt 3 héttel!

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség (KIFE)
6725 Szeged, Kolozsvári tér 12/b
Telefonszám: 06/62-426-785
E-mail cím: info@kife.hu

Magyarországi Témacentrikus Interakció Egyesület (MTCIE)
1052 Budapest Haris köz 2. III. 2.
E-mail cím: tci.hungary@gmail.com

További információk és fórum:
www.nokacivileletben.hu


Csatolmány: Jelentkezesi_lap_muhelymunka_Noi jelenletert a kozeletben.doc
Címkék
esemény, egyesületek hírei, nonprofit gazdasági társaság