Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Nemsokára már a második olyan évet zárjuk, amit érintett a Covid okozta válság. Két év elég hosszú idő ahhoz, hogy eldőljön, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai környezettől erősen függő nonprofit szervezetek alkalmazkodni tudnak-e a kihívásokhoz, vagy abbahagyják a tevékenységüket. Jó hír, hogy a 2020-as kezdeti megtorpanás és sokk után, a várakozásokkal ellentétben, a 2021-es év sok nonprofit szervezet számára hozott javulást, sőt vannak olyan szervezetek, ahol jelentős növekedést is tapasztaltak.

KAPCSOLATVESZTÉS. PÁNIK. LEÁLLÁS. FOLYAMATOS ÚJRATERVEZÉS. TŰZOLTÁS. ONLINE ÁTÁLLÁS. NAPRÓL NAPRA ÉLÉS. FORRÁSOK ELAPADÁSA. LÉTBIZONYTALANSÁG.

Ezek a 2020-as év leggyakrabban megtapasztalt trendjei a nonprofit szektorban. A SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. 2020 tavaszán végzett kutatási eredményeiből[1] is látszott az a sokk, sőt talán pánikhangulat, amely akkoriban eluralkodott a nonprofit szférában:

  • 2020-ban a megkérdezett nonprofit szervezetek kétharmada számított mély, hosszan elhúzódó válságra, amely a társadalmi hatás jelentős csökkenéséhez vezet, és közel felük a meredeken romló forrásszerzési lehetőségeket ítélte meg legkritikusabb problémának.

Ezzel szemben a járvány kitörését követő bő egy év, a második felmérésünk[2] alapján, a várakozásokhoz képest sokkal kedvezőbben alakult, ezt a lefolytatott szakértői interjúk is megerősítették.

  • A COVID időszakra visszatekintve a nonprofit szervezetek „csak” kicsit több, mint negyede számolt be jelentős társadalmi hatás csökkenésről, másik negyede a társadalmi problémák növekedésére reagálva növelni tudta a társadalmi hatását az előző, COVID mentes évhez képest, és a finanszírozásban is összességében alacsonyabb lett a visszaesés.

MILYEN KONKRÉT TRENDEK FIGYELHETŐEK MEG A TÁRSADALMI HATÁS TEKINTETÉBEN?

  • A 2020 márciusi zárások hatására a szervezetek háromnegyede kényszerült egyes programjainak, projektjeinek felfüggesztésére, sőt, egyharmaduk tevékenysége teljesen leállt tavaly tavasszal. Számos szervezet számára maga a célcsoport elérése is jelentősen megnehezült. Ezen felül szinte minden második szervezetnek még az önkéntesek bevonása is problémát
  • 2021 tavaszán viszont már azt tapasztalhattuk, hogy a társadalmi hatás csökkenése szerencsére nem a várakozásoknak megfelelő mértékben valósult meg, hiszen a szervezetek többsége alkalmazkodni tudott a célcsoport megváltozott helyzetéhez. Sokféle módon: új tevékenységek felvételével, melyek célcsoportjuk megváltozott igényeinek jobban megfelelt, stratégiai váltással, online eszközök vagy tevékenységek bevezetésével.

MI JELLEMZŐ A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSÁRA?

  • A szerveztek közel fele minimális pénzügyi tartalékokkal és jelentős félelmekkel indult neki a válságnak. Több mint felüknél okozott 3 vagy ennél több havi hiányt a programok kényszerű csúszása, leállása. Így nem is meglepő, hogy negyedük eleinte elbocsátássokkal és munkaidőcsökkentéssel reagált.
  • Hosszabb időszakra vetítve, a kezdeti nehézségek után, „csak” a szervezetek negyedének csökkentek jelentősen a bevételei, a nonprofit szervezetek fele végül nem élt meg bevételcsökkenést, sőt voltak olyanok is, akik még növelni is tudták. Elbocsátásokat és munkaidőcsökkentést sem kellett végrehajtani a szervezetek hatvan százalékánál, és a többiek is többnyire ideiglenes munkaidőcsökkentéssel és átcsoportosítással oldották meg likviditási gondjaikat.

Érdekelnek a további részletek? Olvasd el teljes kutatási jelentésünket itt, illetve a nonprofit.hu-n megjelent másik két összefoglaló cikkünket is. A finanszírozási és pénzügyi helyzet kihívásairól részletesebben a második cikkünk (link), a jövőben is hasznosítható tapasztalatokról a harmadik cikkünk (link) szól.

Köszönjük a Holland Királyság Nagykövetsége és ERSTE Bank pénzügyi támogatását! Köszönjük a NIOK és további partnereink segítségét a tapasztalatok megosztásában és a kutatási felhívásunk terjesztésében!

A SIMPACT közhasznú nonprofit szervezet, küldetése nonprofit és egyházi szervezetek, társadalmi vállalkozások és támogatóik eredményesebbé tétele, hatásmérés, szervezetfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, kutatások és szakmai önkéntes programok keretében, közgazdász munkatársakkal, nemzetközileg is. www.simpact.hu | www.facebook.com/simpacteurope

 

[1] SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. kérdőíves kutatása 2020 tavaszán. A kérdőívet kitöltő szervezetek száma: 218.

[2] 2021-ben a kérdőíves felmérést szakértői interjúkkal egészítettük ki. A kérdőívet kitöltő szervezetek száma: 86.