Jelentést tett közzé az Európai Bizottság Culture and Democracy: the evidence (A kultúra és a demokrácia: a bizonyíték) címmel arról, hogy milyen hatása van a polgárok kulturális tevékenységekben való részvételének a demokráciában és társadalmi kohézióban. A 139 oldalas dokumentum következtetései szerint egyértelműen pozitív összefüggés tapasztalható a polgárok kulturális tevékenységekben való részvételének aránya és a polgári szerepvállalás, a demokrácia és a társadalmi kohézió között. A kulturális részvétel pedig az egyén társadalmi-gazdasági hátterétől vagy iskolázottságától függetlenül befolyásolja a demokratikus viselkedést. A Bizottság megállapítja, hogy az Európai Unióban a kulturális életben való részvétel terén jelentős egyenlőtlenségek vannak, amelyeket az Uniónak kezelnie kell ahhoz, hogy előmozdítsa a demokráciát és a társadalmi kohéziót.

A jelentés ide kattintva érhető el az Európai Unió Kiadóhivatalának honlapján.

Bővebb információ:

Európai Unió Kiadóhivatala;
I: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07370fba-110d-11ee-b12e-01aa75ed71a1/language-en