A helyettes államtitkár előadásában idézte Magyarország Alaptörvényét, mely kimondja, hogy Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva vállal felelősséget. Ebben a felelősségvállalásban kiemelkedő szerepe van a civil szervezeteknek, amelyek a közösségformálás letéteményesei. A munkacsoport ülésének napirendjén szerepelt a külhoni magyar civil szervezetek magyarországi nyilvánosságának kérdése, a kölcsönös informálódás lehetőségének kiterjesztése.

A kormányzat kötelezettségei tudatában van, ezt támogatja a civil törvény is a Civil Információs Portál létrehozásával, ahol többek között a külhoni magyar civil szervezetek regisztrációs lehetősége is integrálódik – emelte ki Latorcai Csaba.

A tervek szerint a portál információs forrásként szolgálva a civil szervezetek és tevékenységük iránt érdeklődő látogatók számára fogadja, feldolgozza és strukturált, kereshető formában elérhetővé teszi a civil szervezetek nyilvános információit.

A helyettes államtitkár szerint fontos, hogy ez a portál ne csak egyirányú információt nyújtó, hanem interaktív felület is legyen.

A Civil Információs Portálon lehetőség nyílik a külhoni magyar civil szervezetek regisztrációjára is. A cél egy szabadon választható nyilvános megjelenés az erre a célra létrehozott adatbázisban. Így a felhasználók számára lehetőség nyílik a lekérdezésre egy részletes kereső felületen, mely által elősegíthető az elektronikus kapcsolattartáson túl a civil szervezetek közötti szinergiák feloldása egy ilyen jellegű alapfunkció alkalmazásával.

A szomszédos államokból érkező képviselők az ülésen több, a portál használatára vonatkozó, a külhoni magyar civil szervezetekkel kapcsolatban felmerülő kérdést vitattak meg, mint például azt, hogy melyek legyenek azok az adatok, amelyeket ezek a szervezetek feltöltenek a portálra, vagy azt, hogy hogyan legyen biztosított az ilyen esetekben elengedhetetlen ellenőrző, azonosító és megerősítő funkció. A munkacsoport tanácskozásán elhangzottakat összegezve Latorcai Csaba elmondta, hogy a munkacsoport tagjaitól kapott sok értékes javaslatot felhasználják és beépítik a Civil Információs Portál fejlesztése során.

(Emmi, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)