Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A fenntartható jövőért

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és
Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben olyan tevékenységekre lehet pályázni, amely reflektál az alábbi témák valamelyikére.

A társadalmi fenntarthatóság jegyében

  • a fiatalok tudatos testi és lelki egészégének fejlesztése;
  • a fiatalok számára offline élmények megvalósítása;
  • a fiatalok társas kapcsolatokkal, párkapcsolatokkal, családi kapcsolatokkal összefüggő készségeinek és tudásának fejlesztése;
  • a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos, iskolán kívüli képzési tevékenység (pl. tematikus napok, témahetek)
  • a fenntartható munkahelyi viszonyok biztosításának elősegítése a fiatalok számára;
  • a helyben maradás érdekében a vidéki közösségek fejlesztése;

A környezeti fenntarthatóság jegyében

  • a természeti, teremtett környezet tisztelete, szeretete és annak alaposabb megismerése
  • a környezeti fenntarthatóságot szolgáló életmód népszerűsítése.

A pályázat keretében nincs lehetőség sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).

A támogatás formája és mértéke:
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 95 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 5%-a.

A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia.

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a megítélt támogatási összeghez igazítva, a támogatási szerződés/támogatási okirat
megkötésekor igazolni kell. Az önerő igazolására magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.

Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. április 1. és 2021. május 31. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma:
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

forrás, bővebben: kormany.hu