Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

Azon állami, nem állami és egyházi fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §-a, 39/L. §-a valamint 84. §-a szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók /intézmények, vagy azok fenntartóik, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak

GFO kódok:

121 - Szociális szövetkezet

312 – Központi költségvetési szerv

321 – Helyi önkormányzat

322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv

327 – Helyi önkormányzatok társulása

529 – Egyéb egyesület

551 – Bevett egyház

552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

559 – Egyházi szervezet technikai kód

561 – Közalapítvány

563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye

565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

569 – Egyéb alapítvány

572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 – Nonprofit részvénytársaság

576 - Nonprofit betéti társaság

599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 3. napjától 2019. március 4-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. március 3. - 2017. április 14.

2017. április 20. - 2017. június 30.

2017. július 7. - 2017. október 31.

2017. november 7. - 2018. február 28.

2018. március 7. - 2018. június 29.

2018. július 5. - 2018. október 31.

2018. november 7. - 2019. március 4.