Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Oktatást Támogató Program és Korai Gyermekkori Program

A program leírása

A Nyílt Társadalom Alapítvány (NYTA) Oktatást Támogató Programja és Korai Gyermekkori Programja örömmel jelenti be, hogy várja a jelentkezéseket a Civil szervezetek oktatással kapcsolatos kezdeményezései és a szülői aktivizmus támogatása 2019 pályázati felhívásra. A program célja azon alulról szerveződő civil társadalmi kezdeményezések támogatása, amelyek a hátrányos helyzetű iskolás és óvodáskorú gyermekek oktatási, nevelési nehézségeivel és egyéb nevelési, oktatási szükségleteivel foglalkoznak.

A pályázatok ezen túl tartalmazhatnak olyna tevékenységeket, melyek célja a szülők mobilizálásának segítése, szülői bevonás, együttműködés és a szülői részvétel támogatása a pályázati cél elérésében.

Alapvető projekt tevékenységek

Azok a kezdeményezések, amelyek a hátrányos helyzetű, 0-18 év közötti gyermekek oktatási nehézségeivel vagy egyéb oktatási szükségleteivel foglalkoznak, összesen 14.500 dollárra pályázathatnak olyan projektekkel, amelyek maximum 12 hónapig tartanak. A támogatás kezdete 2019. szeptember 1. Egy szervezet vagy egy nem formális kezdeményezés (legalább 3 aktív, 18 éven felüli felnőtt kezdeményezése) egy pályázatot adhat be.

A projektek különböző módon, különböző eszközöket vehetnek igénybe a cél érdekében, például:

 • Olyan iskolai/óvodai szintű gyakorlatok elterjesztése, megerősítése vagy facilitálása, amelyek elősegítik az esélyegyenlőséget az oktatásban, óvodai nevelésben;
 • A szülők, diákok és pedagógusok segítése a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben és a hozzáférés, valamint az esélyegyenlőség javítása az oktatásban, óvodai nevelésben;
 • Olyan innovatív modellek fejlesztése, melyek a hátrányos helyzetű iskolás és óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének a fejlesztését, illetve bevált módszerek elterjesztését szolgálják;
 • Lehetőség biztosítása hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek közös tanulására, nevelésére;
 • Negatív sztereotípiák, előítéletek és a rasszizmus csökkentése az iskolai/óvodai pedagógusok, diákok, gyermekek és szülők körében;
 • Kulcsüzenetek megfogalmazása és kommunikálása az oktatásban lévő egyenlőtlenségekről és igazságtalanságokról a helyi, megyei és országos döntéshozók, valamint a széleskörű nyilvánosság felé.

Opcionális modul—szülői szerveződés

Az opcionális modullal a pályázat azon szülői csoportok támogatását is célozza, melyek a gyermekek minőségi oktatási szolgáltatásokhoz való hozzaférését kivánják elősegiteni.
Ezen belül olyan szülői kezdeményezések támogatását, amelyek alulról szerveződő módon a szülők elhatározása alapján jönnek létre, es hozzájárulnak a minőségi, inkluzív oktatási szolgáltatások megteremtéséhez hátrányos helyzetű vagy egyéb oktatási, nevelési szükséglettel rendelkező, 0-10 éves gyermekek számára. Azon aktivitásokra, melyek a szülői részvételt, bevonást és szervezést segítik, további 5.000 dollár kiegészítő támogatás igényelhető ugyanabban az időszakban (12 hónap, kezdés: 2019. szeptember 1.).
Ilyen szülő-központú kiegészítő aktivitások lehetnek a teljesség igénye nélkül például:

 • A szülők önszerveződésének támogatása a hátrányos megkülönböztetés elleni és az egyformán elérhető, minőségi oktatásért, nevelésért folyó küzdelemben;
 • Szülői együttműködés és hálózatépítési tevékenységek szülői csoportok között;
 • Szülők mobilizálása szemléletformálással és a szülői jogok érvényesítésével, a szülői közösség szervezésével, a gyermekeik jogainak érdekében;
 • Szülők informális találkozásának és beszélgetésének támogatása;
 • Hátrányos helyzetu szülők támogatása annak érdekében, hogy hatékonyan tudják segíteni gyermekeiket az óvodai, iskolai szakaszban azért, hogy az esélyeiket maximálisan kihasználják, és sikeres legyen iskolai pályafutásuk;
 • Az óvodai/ iskolai szülői fórumokon, óvodai/ iskolai döntésekben való részvétel javítása hátrányos helyzetű szülők számára;
 • Pedagógus-szülő együttműködések fejlesztése, facilitálása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű szülőkre;
 • Különböző hátterű szülők közötti kapcsolat, együtt gondolkodás, együttműködés elősegítése;

Opcionális tamogatás—együttműködés

Azon pályázók, amelyek a munkájuk fenntarthatóságának növelésére más helyi oktatási kezdeményezésekkel együttműködnek, további 500 dollárra pályázathatnak, melyet a költségvetésükből erre kell költsenek. Győződjön meg róla, hogy kitöltötte-e az idekapcsolódó részt a pályázatban es hozzá kapcsolódó költségvetésben. Ezek az együttműködések nem számítanak bele a pályázó összpontszámába.

Példák a támogatható, az együttműködésről szóló tevékenységekre:

 • workshopok, csoportos konzultáció, mentorálás szervezése különböző pályázók munkavállalóinak, önkénteseinek képzése , non-profit menedzsment, pénzügyi menedzsment, támogatás-adomány gyűjtés, stb. témákban;
 • a pályázók együttműködése innovatív modellek kidolgozásában, amelyek a források megosztására vagy közösen tulajdonolt terek megosztására vonatkoznak (közös iroda, közös könyvelés, adománygyűjtés vagy anyagok publikálásának, kiadásának lehetősége stb.);
 • egymástol tanulás támogatása, koordinálása, ill. szupervíziós ülések szervezése egyes konkrét projekt/ probléma/ eset megbeszélésére;
 • együttműködések, munkacsoportok létrehozása, koordinálása, új közös projektek vagy közös pályázatok kidolgozása érdekében;

Költségvetés és a támogatás összege

A teljes rendelkezésre álló összköltségvetés a pályázat céljaira 150.000 dollár a fő tevékenységekre és 50.000 dollár a szülői szerveződés modulra. Más forrásból való társfinanszírozásra nincs szükség. A pályázatoknkénti támogatás összegét egy összegben, előfinanszírozásként kapják meg a nyertesek. Egy szervezet/nem formális kezdeményezés egy pályázatot nyújthat be, melyben a fő tevékenységek szerepeltetése kötelező, a szülői szerveződés modul viszont opcionális.

A pályázók maximum 14.500 dollár támogatásra pályázhatnak a fő tevékenységre.

További maximum 5.000 dolláros kiegészítő támogatásra is lehet pályázni azon tevékenységekre, amelyek a szülői részvételt, szülők bevonását és a szülői szerveződést célozzák.
További 500 dolláros kiegészítő támogatásra lehet pályázni azon tevékenységekre, amelyek a pályázók közötti együttműködést finanszirozzák, a szervezetek fenntarthatóságának növelésére törekedve.

Jogosultsági kritériumok

A támogatáshoz a pályázó szervezeteknek/nem formális kezdeményezéseknek a következő kritériumok mindegyikének meg kell felelniük:

 • a pályázatnak az oktatási egyenlőség nehézségeire kell fókuszálnia iskolás- és óvodáskorú, hátrányos helyzetű vagy egyéb oktatási szükséglettel rendelkező gyermekek körében;
 • olyan tevékenységeket kell tartalmaznia, amelyek a helyi érdekelt felek alulról szerveződő aktivizmusára épít;
 • magyarországi projekt tevékenységeket hajt végre;
 • nonprofit szervezet vagy egyértelműen nem profitorientált nem formális kezdeményezés pályázik
 • egy nem formális kezdeményezés pályázik, amelynek legalább 3 aktív, 18 év feletti tagja van;
 • a projekt helyi közösségi szinten dolgozik önkéntesek bevonásával;

Az alapvető projekt tevékenységekre és a szülői szerveződésre vonatkozó pályázatoknak egyaránt a fenti kritériumoknak kell megfelelnie. Az egyetlen különbség a kor (0-18 az alapvető tevékenységeknél, 0-10 a szülői szerveződésnél).

Értékelési szempontok

Az alapvető tevékenységek és a szülői szerveződés modul külön kerül értékelésre, különböző szempontok alapján. Az alapvető tevékenységekre való pályázás előfeltétele a szülői szerveződés modul-ra való pályázásnak. Előfordulhat, hogy egyes pályázatoknal sor kerül az alapvető tevékenységek támogatására, míg a szülői szerveződés modul nem kerül támogatásra. Csupán a szülői szerveződés modult nem áll módunkban támogatni egyetlen pályázat esetében sem.

Alapvető tevékenységek

A kiválasztási bizottság megvizsgálja, hogy:

 • a pályázatban szereplő tevékenységek hatékonyan kezelik a 0-18 év közötti, hátrányos helyzetű, vagy egyéb oktatási szükséglettel rendelkező gyermekek nevelési/ oktatási igényeit, az egyenlőtlenségeket (pontszám x2.0);
 • a pályázat pontosan definiálja a projekt célcsoportját és indikátorokat fogalmaz meg a pályázat célja, lehatároltsága tekintetében (pontszám x1.25);
 • a pályázat beazonosítja a nevelésben, oktatásban érdekelt feleket, amelyek relevánsak a projekt céljainak eléréséhez (önkormányzat, fenntartó, pedagógusok, iskolai, óvodai szakemberek, igazgató, diákok, szülők, egyéb döntéshozók stb.) és tartalmaz egy az együttműködésre vonatkozó tervet (pontszám x1.5);
 • a pályázó előzetesen egyeztetett a projekt szempontjából kulcsfontosságú, a gyermekek nevelésében, oktatásában érdekelt felekkel (pontszám x1);
 • a projekt előirányozza a nevelési, oktatási intézményekkel való kapcsolattartást, együttműködést (például helyi óvodák, iskolák) a hatékonyság növelésének érdekében
 • a tervezett tevékenységek és végrehajtásuk reális és érthetően megfogalmazott (pontszám x1.25);
 • a költségvetés alátámasztott, kiegyensúlyozott és tükrözi a tervezett tevékenységeket (pontszám x1).

Opcionális modul—szülői szerveződés

A kiválasztási bizottság megvizsgálja, hogy:

 • a projektterv reális opciót kínál a 0-10 éves gyermekek szüleinek, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek aktivizálására, összefogására, az együttműködés és az egymás közötti tanulás elősegítésére (pontszám x1.5);
 • a projekt egy reális tervet mutat be a szülők mobilizálására, a szülők közösségének megerősítésére, közös érdekérvényesítésre (pontszám x1.5);
 • az alulról jövő kezdeményezések, a tervezett tevekenységek a különböző hátterű szülők együttműködésének és interakciójának elősegítését tűzik ki célul (pontszám x0.75);
 • a projekt tervben szerepel a formális oktatási intézményekkel való együttműködés (például helyi óvodák és iskolák) a hatékonyság növelésének érdekében (pontszám x0.75).

Elszámolható költségek

Bármilyen, a projekttel kapcsolatos költség elszámolható, amelyről a magyar könyvelési előirásoknak megfelelő számlát tud bemutatni a szervezet, illetve a nem formális kezdeményezés, kivéve:

 • ingatlanvásárlás;
 • értékpapírok vásárlása, például cég részvényei vagy kötvényei;
 • tartozások vagy adósságszolgálati díjak visszafizetése.

MEGJEGYZÉS NEM FORMÁLIS KEZDEMÉNYEZÉSEK RÉSZÉRE:

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a költségvetés minden adót és társadalombiztosítási járulékot tartalmaz, mert a hatóságok a támogatást személyes jövedelemnek tekintik, igy ennek befizetésére a pályázónak/ pályázóknak sort kell kerítenie.

Pályázás módja és fontos dátumok

A pályázás elektronikus, a pályázat beadásának határideje 2019. június 10., hétfő, 17.00. Befejezetlen vagy későn leadott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatot angol nyelven, a pályázati és költségvetési adatalapok kitöltésével es megküldésével lehet benyújtani.

A minták letölthetők erről a linkről.

Szükséges dokumentáció

Mielőtt belekezdene a beadási folyamatba, győződjön meg róla, hogy a lenti dokumentumok rendelkezésre állnak. Ne adja le a pályázatot vagy a költségvetést PDF formátumban (szerkeszthető Excel és Word fájlokat várunk).

REGISZTRÁLT NONPROFIT SZERVEZETEK

 • teljesen kitöltött pályázati anyag;
 • teljesen kitöltött költségvetési adatlap;
 • a szervezet legutóbbi éves pénzügyi jelentése;

NEM FORMÁLIS KEZDEMÉNYEZÉSEK

 • teljesen kitöltött pályázati anyag;
 • teljesen kitöltött költségvetési adatlap;
 • aláírt és szkennelt önéletrajz a projekt 3 végrehajtójától, amely tartalmazza az alábbi mondatot: „Elolvastam a csatolt pályázatot és beleegyezem, hogy megvalósitom a nevem mellett szereplő feladatokat.”

Pályázati folyamat

A pályázatot a NYTA honlapján keresztül lehet beadni ezen a linken.

 • Ha már korábban regisztrált, akkor használja ugyanazt az e-mail címet és jelszót a pályázat leadásához. Ha nem emlékszik a jelszóra, kattintson a Can't access your account?/Nem tudja elérni felhasználói fiókját? gombra, hogy alaphelyzetbe állítsa.
 • Amennyiben már regisztrált, de egy új email címet szeretne használni a pályázat céljaira, egyszerűen készítsen egy új felhasználói fiókot az uj email cimmel. Kérjük győződjön meg arról, hogy megadta-e a szervezet regisztrációs számát (azonositószámát), ezzel a rendszer össze tudja kapcsolni a korábbi es az új felhasználót! Regisztráció után hozzáférést kap a pályázati fiókjához, ahol fel tudja tölteni a pályázati anyagokat, a mellékleteket és módosításokat is kezdeményezhet.
 • Ha egy szervezetként pályázik, nem kötelező feltölteni a következő dokumentumokat IRS tax returns, Tax Determination Letter. Ha egy nem formális kezdeményezésként pályázik, kérjük hagyja a következő részeket üresen executive director, fiscal year start/end date. A következő részt nem kell kitölteni current organization budget. Szintén nem kell feltölteni a Financial Statements, IRS tax returns, Tax Determination Letter, Annual report, or List of Board Members dokumentumokat.
 • Fontos tudni, hogy a pályázati folyamat nem menthető, a pályázáshoz egyszerre kell feltölteni minden dokumentumot.
 • A sikeres pályázókat 2019. július 8-ig, a sikertelen pályázókat 2019. július 17-ig értesítjük.
 • Jó pályázást kívánunk!

A dokumentáció elérhető az OSF honlapján.