Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett, szociális és/vagy gyermekvédelmi szakellátásra vonatkozó férőhelyenként 350 000 Ft azzal, hogy a támogatás teljes összege nem lehet kevesebb, mint 70 millió Ft, és nem haladhatja meg a 450 millió Ft-ot.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Bevett egyház (GFO kód: 551);
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552);
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555);
 • Egyházi szervezet (GFO kód: 559);
 • Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525);
 • Egyéb egyesület (GFO kód: 529);
 • Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528);
 • Egyéb alapítvány (GFO kód: 569);
 • Egyéb szövetség (GFO kód: 517);
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO kód: 563);
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO kód: 572)

Jelen felhívás keretében csak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-(3) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek száma együttesen legalább 200 fő. Feladatellátási hely alatt az intézmény, szolgáltató szolgáltatást nyújtó székhelyét és telephelyét kell érteni.

Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.

Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumi tagok maximális száma a konzorciumvezetővel együtt 2.

Konzorcium vezetője és tagja is csak olyan fenntartó lehet, amely megfelel a fenti, GFO-kódok szerinti szervezeti besorolás valamelyikének, illetve amely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-(3) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó.

A konzorcium tagjai által fenntartott, a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek száma együttesen legalább 250 fő.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 26 naptól 2018. január 2-ig van lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. június 26 – 2017. július 10.

2017. július 17 – 2017. július 31.

2017. augusztus 7 – 2017. szeptember 4.

2017. szeptember 11 – 2017. október 11.

2017. október 16 – 2017. november 16.

2017. november 22 – 2018. január 2.