Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

1. A pályázattípus célja

A pályázattípus célja az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése, a képzés és az oktatás minőségének javítása Európában, illetve hozzájárulni az európai oktatási térség létrehozásához. A sikeres pályázók egy hosszú távra (2027 végéig) szóló tanúsítványt nyernek el, melynek birtokában a köznevelési, szakképzési és felnőtt tanulási területeken működő intézmények magas színvonalú mobilitási projektek megvalósításán keresztül tudják támogatni oktatási céljaikat és az intézményekben dolgozók, tanulók szakmai fejlődését.

Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián (KA1) belül.

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázó intézménynek/szervezetnek legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie abban a szektorban, amelyben akkreditációs pályázatot kíván benyújtani.

Szakképzés

 • technikum, szakképző iskola, szakgimnázium, felnőttképzési jogviszonyban megvalósuló szakmai képzést végző szervezetek, intézmények
 • Szakképzési Centrum, Agrár szakképzési centrum, Tankerületi központ, egyházak, egyetemek (fenntartói minőségben), minisztériumok szakképzésért felelős osztályai (pl. Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Agrárminisztérium), kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák, IKK Innovatív Képzéstámogató Központ, intézményfenntartók, szakmai szövetségek, ipartestületek, ITM által megbízott szakképzési továbbképző intézmények, kereskedelmi kamarák, ágazati képzőközpontok, vállalati képzőközpontok, tovább olyan alapítványok, egyesületek, nonprofit kft-k, amelyek alapító okiratában szerepel pályaorientációs vagy szakmai tanácsadási tevékenység, vagy szakképzési tanulók, gyakornokok munkaerőpiacra való belépésének támogatása, szakmai gyakorlatok elősegítése
 • olyan cégek, köz- vagy magánszervezetek, amelyek tanulók, gyakornokok képzésével, fogadásával foglalkoznak vagy egyéb módon működnek együtt velük 

3. Erasmus akkreditáció birtokában várhatóan megvalósítható tevékenységek

 • Munkatársak mobilitása (minden szektorban)
  • szakmai látogatás (2-60 nap)
  • oktatási tevékenység (2-365 nap)
  • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)
 • Tanulók mobilitása (szakképzési szektorban)
  • szakmai versenyen való részvétel (1-10 nap)
  • rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-89 nap)
  • hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (ErasmusPro) (90-365 nap)
 • Egyéb támogatható tevékenységek (minden szektorban)
  • szakértők fogadása (2-60 nap)
  • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
  • előkészítő látogatások 

4. A programban résztvevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

5. Pályázati feltételek

 • A pályázó intézménynek előzetesen regisztrálnia kell az Európai Bizottság Organisation Registration System(ORS) felületén.
 • A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik programországban kell megvalósítani. Szakképzésben akkreditált szervezet várhatóan partnerországban is megvalósíthat mobilitást, valamint kivételes esetben fogadhat is beutazó résztvevőket.
 • Egy intézmény vagy önállóan, vagy egy nemzeti konzorcium vezetőjeként pályázhat akkreditációra egy adott szektorban. Azok az intézmények, amelyek több szektorban is jogosultak akkreditációra, szektoronként külön akkreditációs pályázatot nyújthatnak be. Ha egy intézmény önállóan nem akkreditált, akkor maximum 2 konzorciumban vehet részt tagként. 

6. A támogatás mértéke

Az akkreditált intézményeknek külön támogatás-igénylő pályázatot kell benyújtaniuk évente a tevékenységek megvalósításához, melynek határideje 2021-ben május 11. A támogatás költségtípusai ezen a linken érhetőek el.

7. A pályázás menete

A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus akkreditációs felhívásban érhető el. Az itt közölt információk csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, a program egyes részletszabályai még nem tekinthetők véglegesnek, elképzelhetők változások.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus pályázatot csak intézmények nyújthatnak be (egyének közvetlenül nem nyújthatnak be pályázatot).

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

 • Előzetes regisztráció az Európai Bizottság Organisation Registration System (ORS) felületén
 • Részvételi kritériumok ellenőrzése
 • Hivatalos e-űrlap kitöltése és online benyújtása 

8. Pályázati határidő

Az Erasmus akkreditációs pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 19., déli 12:00 óra.
Az akkreditált intézmények költségvetésigénylő pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 11., déli 12:00 óra.
Az Erasmus-akkreditációval nem rendelkezőknek szóló, rövid futamidejű mobilitási pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 11., déli 12:00 óra.

Az új programszakasz pályázati űrlapjai ezen a linken érhetőek el.

9. Kapcsolat

Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Tel: +36 1 237 13 00
vagy az Erasmus+ mobilitási csoport bármelyik munkatársánál

 

Forrás: tka.hu