Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A pályázat célja

Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

 • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
 • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
 • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projektek támogatása.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

 • „A” modul: Komplex fogyatékosságügyi szolgáltatásfejlesztés, -terjesztés és -szervezés
 • „B” modul: Fogyatékosságügyi projektek

Egy pályázó csak egy modulra pályázhat! Nem lehet egyszerre az „A” és a „B” modulra is pályázni.

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

„A” modul: Komplex fogyatékosságügyi szolgáltatásfejlesztés, -terjesztés és -szervezés

Célja olyan komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, helyzetelemzésen és igényfelmérésen alapuló, a fogyatékos személyek minőségi ellátását rendszerszinten támogató szolgáltatásfejlesztés, -terjesztés és -szervezés megvalósítása, mely lehetőséget ad a pályázó szervezet hosszú távú működésének megalapozására.

A pályázat további célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése.

Az „A” modul kapcsán kiemelt cél az innováció részletes bemutatása, illetve egy jól bevált program esetén a továbbfejlesztésének bemutatása.

Megpályázható területek:

Az „A” modulban megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz kapcsolódó valamennyi területre, pl. szociális szolgáltatások, komplex rehabilitáció, foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések, egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok, stb.

Minimálisan pályázható összeg az „A” modulban: 5.000.000 Ft

Maximálisan pályázható összeg az „A” modulban: 8.000.000 Ft

„B” modul: Fogyatékosságügyi projektek

Választható kategóriák:

 1. Személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
 2. Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére
 3. Infokommunikációs akadálymentesítés
 4. Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok

A „B” modulon belül csak egy kategóriát lehet választani!

Kiemelt területek a kategóriákon belül:

Előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok:

 • fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus téma (bántalmazás),
 • pszichoszociális fogyatékosság,
 • súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport,
  fogyatékos nők,
 • fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők,
 • koragyermekkori intervenció,
  beszédfogyatékosság,
 • ágazatközi együttműködések

Maximálisan pályázható összeg a „B” modulban: 500.000 Ft

Maximálisan pályázható összeg a „B” modulban: 2.500.000 Ft

A program forrása:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 170.700.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Az „A” modulhoz tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 70.500.000 Ft, a „B” modulhoz tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 100.200.000 Ft, ezen belül kategóriánként 16.700.000 Ft.

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázat, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények,

ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • Sportegyesület (GFO 521)
 • Szövetség (GFO 517)
 • Sportszövetség (GFO 515,516, 517)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)

A fenti kritériumok kiegészítéseként:

A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.

Egy pályázó egy pályázatot adhat be.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2019. április 19.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOF2019)

A pályázatot egy papír alapú példányban, valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, költségvetést és az Adatok táblát Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n – nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: fof2019@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

pályázati dosszié, további információk: fszk.hu