Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

 Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2020

A pályázat hivatkozási száma

FOF2020

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

 • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
 • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
 • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projektek támogatása.

A pályázók köre

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.

ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • Sportegyesület (GFO 521)
 • Szövetség (GFO 517)
 • Sportszövetség (GFO 515,516, 517)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)

A fenti kritériumok kiegészítéseként:

 • A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.

Támogatható programok, támogatás mértéke

Választható kategóriák:

 1. Személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
 2. Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére
 3. Infokommunikációs akadálymentesítés
 4. Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok

Egy kategória választása kötelező és csak egy kategóriára lehet benyújtani pályázatot!

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Kiemelt területek a kategóriákon belül
Előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok:

 • fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus téma (bántalmazás)
 • pszichoszociális fogyatékosság
 • súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport
 • fogyatékos nők
 • fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők
 • koragyermekkori intervenció
 • beszédfogyatékosság
 • ágazatközi együttműködések

Kiemelt feladatok a kategóriákon belül:
Kiemelt feladat a helyi szintű együttműködések kialakítása, illetve bemutatása. Az együttműködés célja közös érdekeket szolgáló programok előkészítésében, megvalósításában való részvétel, esetlegesen hosszú távú együttműködés megalapozása, elsősorban a pályázó szervezet székhelyének megyéjében, régiójában.

Az együttműködési megállapodások a projektre vonatkozó konkrét feladatokat tartalmazzanak. Jelen esetben nem tekinthető együttműködésnek pl. ebéd szolgáltatás igénybe vétele, szállásfoglalás stb. Amennyiben általánosan együttműködnek a szervezetek, de a projektben a partnerszervezet nem vállal konkrét feladatot, nem sorolható a projektbe bevont partnerszervezetek közé.

Az együttműködő partnerekre vonatkozóan nincs kikötés. Lehetnek civil szervezetek, intézmények stb.

forrás, bővebben:fszk.hu