A pályázattípus célkitűzései

A pályázattípus mobilitási tevékenységek keretében kínált nemformális és informális tanulási tapasztalatok révén támogatja az ifjúságsegítők szakmai fejlődését, és ezáltal a helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szintű ifjúsági munka színvonalának javítását. A pályázattípus hozzájárul a 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia célkitűzéseihez, és különösen az ifjúsági munka minőségét, megújítását és elismerését célzó európai program2 megvalósításához.

Konkrétabban, az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek céljai az alábbiak:

  • Nemformális és informális tanulási lehetőségek biztosítása az ifjúságsegítők oktatási és szakmai fejlődéséhez, hozzájárulás a magas színvonalú egyéni gyakorlathoz, valamint az ifjúsági munka területén tevékenykedő szervezetek/intézmények és rendszerek fejlődéséhez;
  • Egy olyan, ifjúságsegítőkből álló közösség kialakítása, amely támogathatja az uniós programok részét képező, és azokon kívüli, fiataloknak szóló projektek és tevékenységek minőségét.
  • Helyi ifjúságimunka-gyakorlatok kialakítása, és hozzájárulás a résztvevők és a szervezetük/intézményük magas színvonalú ifjúsági munkáját lehetővé tévő kapacitások bővítéséhez; egyértelmű hatás gyakorlása a részt vevő ifjúságsegítők fiatalokkal folytatott mindennapi munkájára.

Támogathatósági feltételek

Az alább ismertetett általános feltételek a standard ifjúságsegítőknek szóló projektekre vonatkoznak. Az akkreditált pályázókkal kapcsolatos tudnivalókat a pályázati útmutató vonatkozó része ismerteti.

Ki pályázhat?

Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében.

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Részt vevő szervezet/intézmény lehet:

  • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet; európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
  •  fiatalok olyan csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet/intézmény keretében teszik (fiatalok informális csoportjai)

Egy uniós tagállamban, a programhoz társult harmadik országban vagy az EU szomszédságában megtalálható, a programhoz nem társult harmadik országban rendelkezik székhellyel (az 1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).

A projekt időtartama

3–24 hónap

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

Február 23. déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint) az ugyanazon év június 1. és december 31. között kezdődő projektekre

A következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre október 4. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig

 

További információk: erasmus-plus.ec.europa.eu