Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Intézményi Program Pályázat

A Szabados Boys Alapítvány célja a szociálisan és/vagy egészségügyi szempontból rászoruló kiskorú gyermekek (illetve az őket ellátó és segítő intézmények) támogatása sportprogramok szervezésével, sport-rehabilitáció elősegítésével, sporteszközökkel, felszerelésekkel és tanácsadással. Olyan fejlesztő, sport- vagy orvosi eszközök beszerzésében segítünk, amelyekhez egyébként nem jutnának hozzá a gyermekek, és olyan programok szervezésében gondolkodunk, amely másként nem valósulna meg. Az alapítvány évente ír ki pályázatokat, amelyekre magánszemélyek (Hős pályázatok, 3 db nyertes) és intézmények (Program pályázatok, 1 db nyertes) jelentkezhetnek. 

Általános szabályok

Az Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást közvetlenül a pályázatok nyertesei felé, csak és kizárólag természetben biztosít támogatást. A nyertesek a pályázatukban megjelölt felszereléseket, eszközöket és szolgáltatásokat úgy kapják meg, hogy azt az Alapítvány szerzi be ill. rendeli meg a számukra. A Program pályázat kapcsán elnyert rendezvények szervezési és catering költségeit is az Alapítvány egyenlíti ki, közvetlenül a szolgáltatók felé. 

Jogosultak köre

A Program pályázat végső nyertesei csak és kizárólag olyan kiskorú és sportoló gyermekek lehetnek, akik olyan Intézménybe (iskola, óvoda, non profit szervezet, sportegyesület, sport klub, egészségügyi intézmény, szociális intézmény, alapítvány) járnak, ahol – a gyermekek vagy az Intézmény szociálisan hátrányos helyzeténél fogva – bizonyos sportfelszerelések vagy szolgáltatások beszerzése, illetve sport rendezvények megszervezése és lebonyolítása anyagi akadályokba ütközik.  Sport rendezvénynek minősülnek a sportnap(ok) szervezése, a rekord kísérletek, a sportolókkal való találkozások, sportesemények meglátogatása, sport táborok szervezése, egészségügyi tanácsadói napok szervezése, egészséges életmóddal kapcsolatos események szervezése, sport kiállítások szervezése és lebonyolítása, sport ereklyék aukciója. A pályázatokat a fent megjelölt intézmények vezetői nyújthatják be. Program nyertesként a pályázatban feltüntetett Intézmény lesz megjelenítve.  

A pályázatok kötelező tartalmi elemei

PROGRAM PÁLYÁZAT:

 • A pályázatot benyújtó Intézmény neve, címe, adószáma, elérhetőségei (telefonszám, email, honlap)
 • A pályázatot benyújtó Intézmény vezetőjének neve, elérhetőségei (telefonszám, email)
 • Az Intézmény tevékenységének rövid bemutatása (története, aktuális helyzete, az ellátott/foglalkoztatott gyermekek köre)
 • Az Intézményben foglalkoztatott gyermekek hátrányos helyzetével kapcsolatos információk (történet, aktuális státusz, jövőbeni kilátásai, a hátrányos helyzet okai)
 • A pályázat céljaként megjelölt
  • eszközök, felszerelések és szolgáltatások neve, mennyisége és típusa és/vagy
  • a megrendezni kívánt sportrendezvény részletei
 • Az Intézmény által ellátott gyermekek sport kapcsolódásának információi: sportágak, eredményeik, korosztályok, jövőbeni terveik
 • Az Intézmény jövőbeni tervei, ha elnyeri a támogatást és sikeres a rendezvény lebonyolítása vagy az eszközök beszerzése
 • Indoklás, hogy az Intézmény vezetője szerint az Intézmény miért érdemes a pályázatra
 • Adatkezelési nyilatkozat és hozzájárulás 

Elnyerhető támogatási összegek

PROGRAM PÁLYÁZAT: br 1.500.000 Ft / nyertes (másfél millió forint, max. 1 Intézmény) 

Folyamat

PÁLYÁZATBENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK

 • Program pályázat: 2020. december 31 

EREDMÉNYHIRDETÉSI HATÁRIDŐK

 • Program pályázat: 2021. január 31.

Az Alapítvány a nyerteseket írásban (email) és telefonon is értesíti a fenti határidőig. Az Alapítvány írásban (email) azon pályázókat is értesíti a fenti határidőig, akik esetleg nem nyertek el támogatást. Az Alapítvány a nyertesek névsorát feltünteti a honlapján és a social média felületein is. Ha egy nyertes nem szeretne szerepelni ezeken a felületeken, akkor kérjük az eredményhirdetést követő 2 napon belül jelezze ezirányú szándékát írásban (email) az Alapítvány részére

MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐK

Program pályázat: 2021. május 31.

A KIÉRTÉKELÉS SZEMPONTRENDSZERE

A pályázatonként elérhető maximális pontszám: 100 pont. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai egyénileg és pontozással értékelik a pályázatokat. Azonos pontszám esetén a Kuratórium elnöke dönt a pályázatok között.

A pontozási rendszer felépítése:

 • a pályázat tartalmi kellékei: 0-10 pont
 • a pályázó rászorultsági (egészségügyi vagy szociális) helyzete: 0-30 pont
 • a támogatás hosszú távú hatásai a pályázóra: 0-30 pont
 • a pályázat megvalósíthatósága: 0-10 pont
 • a Kuratóriumi tagok szubjektív értékelése: 0-20 pont

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI FOLYAMATA

A pályázati dokumentációt egy körben, teljeskörűen, emailben becsatolva (ahol szükséges scannelve) a hello@szabadosboys.hu címre kell beküldeni, legkésőbb a fent feltüntetett határidőkig. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy hiánypótlásra szólítsa fel a pályázót. Hiánypótlásra csak és kizárólag az eredeti határidőig van lehetőség. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja az Alapítvány honlapján feltüntetett és vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót.

 

Támogasd a nonprofit.hu-t!

Ha fontos neked, hogy minél több friss, releváns és nélkülözhetetlen tartalom eljusson a civil szervezetekhez, járulj hozzá a nonprofit.hu működéséhez.