Találatok a következő címkére: sport

2015-ös Sport pályázati kiírások

Az Európai Bizottság megadta a 2015-ös Európai Sporthéthez kapcsolódó Erasmus+ beadási határidőket. A sportesemények szervezésére és az együttműködési partnerségekre 2015. január 22-ig lehet pályázni.

Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

A pályázat célja a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, mely hozzájárul az intézményben folyó nevelési munka hatékonyságának javításához és a nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

HISZEK Benned Sport Program

Újabb 200 millió forintra pályázhatnak július 15-ig a kis és közepes sportegyesületek a Hiszek Benned Sport Program II. alprogramjának keretében.

A Sporttörvény sportegyesületi hatása

A sportról szóló 2004. évi I. törvény átfogó módosítása jelentősen átalakítja a hazai sportigazgatás rendszerét, és a sportirányítás, valamint a civil sportigazgatás közötti feladat- és hatáskörmegosztás jelentős újraszabályozását eredményezi.

Ne üsse bele az orrát, ki és mire költi a TAO-milliárdokat!

Újabb lépés a közpénzek átláthatósága ellen: törvényben mondták ki, hogy a sport támogatására felajánlott adóforintokról érdeklődőknek nem kell részletes adatokat szolgáltatni. Sok tízmilliárd forintról van szó, de a kormány még azt is vitatja, hogy ez egyáltalán közpénz lenne.

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2014. évi működési támogatására

A pályázat célja: Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. § alapján a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2014. március 1. – 2015. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására.

HISZEK Benned Sport Program

A program célja az egészséges életmódra nevelés, a versenysportban és az ahhoz kapcsolódó utánpótlás-nevelésben és tehetséggondozásban rejlő lehetőségek a társadalmi felzárkóztatás terén, valamint a szabadidősportot végző társadalmi rétegek szélesítése