A program célja

Célunk, hogy anyagi eszközökkel és egyéni segítő munkával támogassunk hajléktalan és megoldatlan lakhatási helyzetű embereket annak érdekében, hogy kikerüljenek hajléktalan helyzetükből. Olyan tervek megvalósítására adunk célzott támogatást, melyek mérhető lépést jelentenek a hajléktalanságból való kivezető úton, illetve tartós, minőségi változást jelentenek.

Elsősorban a következő célok eléréséhez nyújtunk támogatást:

 • Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, tanúsítvány stb.) záródó
  • képzés elvégzésének (pl. szakmaszerzésre, nyelvtanulásra irányuló tanfolyam)
  • korábban elkezdett, félbehagyott képzés befejezésének,
  • önálló (elsősorban záró) képzési modul, „tanév” elvégzésének a közvetlen és közvetett költségei (pl. tandíj, tankönyvek, utazási költség, különösen indokolt esetben a képzés miatt kieső jövedelem pótlása).
 • Általános iskola és középiskola befejezésére, érettségi megszerzésére irányuló terveket ösztöndíjjal is segítünk, ha a terv megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
 • Bármilyen, a pályázó munkaerő-piaci helyzetét javító egyéb beruházás: pl. munkaeszköz, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.
 • Mentálhigiénés, családterápiás, vagy egyéb, a mentális egészséget javító szolgáltatáshoz való hozzáférés segítése, a költségeihez való hozzájárulás, amennyiben ez a pályázatban foglalt egyéb konkrét cél (lásd fent) elérésével függ össze, azt egészíti ki.
 • A fenti célok eléréséhez közvetlenül kapcsolódó bármilyen egyéb költség: pl. gyermekfelügyelet, utazás, telefon, laptop, internet, ill. kommunikációs kiadások

Megélhetési és lakhatási költségeket az alapítvány nem támogat, így nem tudunk segítséget nyújtani albérleti kaució összegyűjtéséhez és lakásfelújításhoz sem.

A program részletei

A programunk nem intézmények és használóik, hanem segítők és ügyfeleik kapcsolatára, együttműködésére alapoz. Felhívásunkra hajléktalan emberek és segítőik által közösen megtervezett és közösen beadott pályázatait várjuk. Az adatlapot a segítőnek kell kitöltenie.

A pályázók köre:

Magyarország egész területéről várjuk olyan hajléktalan emberek pályázatait, akik

 • hajléktalanok átmeneti szállásán,
 • éjjeli menedékhelyen,
 • hajléktalanok rehabilitációs intézményében,
 • hajléktalanok otthonában,
 • kiléptető lakásban, külső férőhelyen, támogatott lakhatásban, vagy egyéb, hajléktalan emberek számára elérhető lakhatási programok által nyújtott lakhatásban,
 • családok átmeneti otthonában, vagy más, a gyermekvédelem rendszerében nagykorúvá vált, fiatal felnőttek számára elérhető lakhatásban,
 • egyéb, súlyos lakhatási nehézségekkel küzdők számára működtetett intézményben,
 • más lehetőség, otthoni háttér híján kollégiumban,
 • lakhatás céljára nem alkalmas helyiségben,
 • illetve közterületen élnek.

A pályázatban résztvevő segítő lehet olyan szociális szakember, aki saját ügyfelével közösen pályázik, de önkéntes (nem professzionális) segítő is pályázhat.

Ha a hajléktalan és segítője közötti segítő kapcsolat egy intézmény keretein belül valósul meg, úgy az intézmény/szervezet támogatására is számítunk a pályázatok megvalósítása során.

A megpályázható összeg:

A megpályázható anyagi támogatás felső határa 300 ezer forint.

A pályázat támogatása nem feltétlenül jár valamennyi költségelem elfogadásával, lehetséges, hogy a kuratórium csak a pályázat bizonyos elemeinek megvalósulásához nyújt támogatást. Ilyen esetekben a végleges döntés előtt a pályázat beadóival egyeztetünk.

A programhoz nem kötelező önrészt biztosítani, de meglétét – elsősorban a pályázó motivációja szempontjából – pozitív indikátornak tekintjük.

A pályázatban ismertetett költségvetési terv részletessége és hitelessége döntő lehet a pályázat sikeressége szempontjából.

A legfontosabb bírálati szempontok (mindenképpen kerüljenek kifejtésre a pályázatban):

 • előrelépés: a terv megvalósulása esetén konkrét, mérhető lépés történik-e a hajléktalanság elhagyása érdekében megtett úton?
 • megalapozottság: a projekt illeszkedése a pályázó élethelyzetébe, jövőképébe. Személyre szabott-e a program? Az életúthoz, készségekhez, tapasztalatokhoz mennyire illeszkedik?
 • realitás: mennyire életszerű, megvalósítható a terv?
 • motiváció és elkötelezettség: milyen előzmények és hatások alakították a pályázó vágyát az előre lépésre? Hogyan született a konkrét terv? Mennyire belső a változás iránti igény?
 • ügyfél és segítő kapcsolata, együttműködése: a pályázó hajléktalan ember és segítője tartós kapcsolódása, korábbi eredményeik és a segítő munka további terve
 • a program beágyazottsága, társas támogatás: családtagok vagy más fontos személyek, intézmények vagy szakemberek mennyire támogatják a pályázót a terve megvalósításában?
 • konkrét, alátámasztott és részletes pénzügyi terv
 • saját forrás/energiabefektetés: a pályázó hajléktalan ember mennyi energiát, időt (esetlegesen pénzbeli önrészt, de ez nem feltétel) fektetne a projekt megvalósításába?

A programok megvalósításának időszaka:

A programot minimum 6, maximum 10 hónapos időszakra lehet tervezni.

A sikeres pályázók és az Alapítvány együttműködése legalább fél éven keresztül zajlik abban az esetben is, ha a kitűzött cél ennél rövidebb idő alatt megvalósul.  A pályázatban be kell mutatni és meg kell indokolni a program időszakának hosszát, ezen belül a segítő esetmunkájának ütemezését. 

Beadási határidő: 2023. október 11. szerda

További részletek: vanesely.hu