Pályázatok
Pályázat
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, 3. körös pályáztatás


2562

Határidő: 2016. szeptember 30.

A Felelős Hatóság a Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi munkaprogramjának keretében 2016. szeptember 1-jén megjelentette új pályázati kiírásait.

Év bontás: 
nyílt 3. kör

Tájékoztatjuk, hogy a mai nap folyamán megjelentek a Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi Munkaprogramjának harmadik pályázati kiírásai.

A 2014-2016. évi munkaprogram keretén belül ebben a körben az alábbi 28 intézkedés került meghirdetésre:

MMIA-1.1.1: A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása különös tekintettel a sérülékeny csoportba tartozó személyekre

MMIA-1.1.4: A kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének, illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése, a gyermekvédelmi intézmények férőhelyének bővítése

MMIA-1.1.7: Jogi segítségnyújtás az eljárás minden szakaszában

MMIA-1.1.9: Informatikai rendszerek fejlesztése

MMIA-1.1.10: A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása a tranzit zónákban különös tekintettel a sérülékeny csoportba tartozó személyekre

MMIA-1.2.1: A menekültügyi rendszerek, illetve a menekültügyi eljárás fejlesztése a műszaki és tudományos eredmények felhasználásával, a nemzetközi jó gyakorlatok beépítésével

MMIA-1.2.3: A minőségbiztosítás révén a munkafolyamatokba beépülő visszacsatolás segítségével        a menedékjogi eljárások színvonalának emelése, valamint a nemzetközi védelemhez való hozzáférés garanciáinak bővítése, a visszaküldés tilalma (non-refoulement) tiszteletben tartásának minden körülmények közötti vizsgálata és betartása, illetve a hatósági eljárások transzparenciáját biztosító mechanizmusok beépítése.

MMIA-1.3.2: Áttelepítési programok értékelése

MMIA-2.2.1: A rendelkezésre álló szükségletfelmérések kiegészítése, új felmérések készítése a migránsok oktatáshoz való hozzáférése tárgyában

MMIA-2.2.4: A harmadik országbeli állampolgárok magyar nyelvi képzését korábban és jelenleg biztosító programok felülvizsgálata, a harmadik országbeli állampolgárok szükségleteinek megfelelő hatékony nyelvi képzési programok kidolgozása és működtetése

MMIA-2.2.5: A munkaerő-piaci szükségletekre reflektáló képzési programok és szolgáltatások kidolgozása, illetve működtetése a harmadik országbeli állampolgárok számára

MMIA-2.2.6: Speciális, a foglalkoztathatóságot növelő eszközök kidolgozása a sérülékeny csoportok – különösen a nemzetközi védelmet élvezők – számára

MMIA-2.2.8: A nemzetközi védelmet élvező személyek önállóvá válása érdekében a lakhatáshoz való hozzájutás megkönnyítését célzó programok kidolgozása és működtetése

MMIA-2.2.9: A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátást nyújtó intézmények felkészítése a rászoruló harmadik országbeli állampolgárok fogadására különös tekintettel az időskorú, fogyatékos vagy más oknál fogva sérülékeny nemzetközi védelemben részesített személyekre

MMIA-2.2.14: Együttműködés a médiával a szakszerű és objektív tájékoztatás érdekében

MMIA-2.2.15: Kiegészítő szolgáltatások nyújtása annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülők könnyebben eligazodjanak a magyarországi ellátórendszerekben, élni tudjanak jogosultságaikkal

MMIA-2.3.1: Az eszközrendszerek azonosítása érdekében a Magyarországon élő külföldiekre vonatkozó statisztikai célú rendszerek fejlesztése, kormányzati szervek statisztikai rendszereinek és statisztika készítési folyamatainak fejlesztése

MMIA-2.3.2: A központi, regionális és helyi szintű igazgatás és az ellátórendszerek kapacitásfejlesztése a harmadik országbeli állampolgárok integrációja érdekében

MMIA-2.3.3: A munkájuk során a harmadik országbeli állampolgárokkal esetenként vagy rendszeresen kapcsolatba kerülő szakemberek szisztematikus képzése és készségfejlesztése

MMIA-2.3.4: A nemzetközi védelmet élvező kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak védelmének fokozása és társadalmi integrációjának, önálló életkezdésének segítése az érintett intézményrendszer kapacitás-fejlesztésével

MMIA-3.1.1: A migrációs változások őrizeti követelményeit megfelelően követni képes új objektum kialakítása, az idegenrendészeti őrizet végrehajtáshoz kapcsolódó optimális technikai háttér megteremtése

MMIA-3.1.4: Az idegenrendészeti eljárásban, az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában, valamint a kitoloncolások monitorozásában érintett szakemberek, illetve a közösségi szálláson dolgozók képzése

MMIA-3.1.5: A kitoloncolások végrehajtásának monitorozása

MMIA-3.2.1: Önkéntes hazatérési programok, valamint reintegrációs programok megvalósítása a fenntartható visszatérés érdekében

MMIA-3.2.2: Kitoloncolások szervezésében nyújtott segítség, szükség esetén nemzeti charterjáratok indítása

MMIA-3.3.1: A migrációs adatbázisok, statisztikai rendszerek fejlesztése

MMIA-3.3.3: Az idegenrendészeti eljárást segítő egészségügyi, pszichológiai szakmai eljárásrend kidolgozása a bizonytalansági tényezők kiküszöbölésére

MMIA-3.3.6: Visszatérési politikák, eljárások fejlesztését megalapozó kutatások végrehajtása

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Felelős Hatóság a projektek kidolgozásának időszaka alatt 2016. szeptember 14-én pályázói tájékoztató napot tart, amelyre jelentkezni legkésőbb 2016. szeptember  9-én 14.00 óráig lehetséges a csatolmányok között megtalálható regisztrációs lap mmia@bm.gov.hu e-mail címre történő visszaküldésével.

A pályázati kitöltő program 2016. szeptember 14-től lesz elérhető a https://eptk.fair.gov.hu weboldalon keresztül.

A támogatási kérelmek benyújtásának legkésőbbi határideje 2016. szeptember 30. 12.00 óra.

A pályázó a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2016. szeptember 25-ig küldheti meg az mmia@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2016. szeptember  27-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.belugyialapok.hu). Telefonon keresztül tájékoztatás nem nyújtható.

Az egységes elektronikus pályázati rendszer működésével, hibajelzésekkel kapcsolatban segítséget az elektronikus pályázati rendszer ügyfélszolgálata nyújt, amely a kitöltő program felületéről érhető el.

forrás, bővebben: belugyialapok.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Címkék