Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A Morgan Stanley Magyarország elindítja pro bono programjátA Morgan Stanley Magyarország a hazai nonprofit szervezetek igényeinek feltérképezése után, együttműködésben az Önkéntes Központ Alapítvánnyal (ÖKA) 2019-ben elindítja a szervezetek technológiai fejlesztését támogató, szakértelmen alapuló pro bono[1] programját.

A Morgan Stanley sokszínű társadalmi felelősségvállalási programjának új elemeként indul el a pro bono program, mely keretében a munkatársak szaktudásának legjavát állítja a hazai szervezetek fejlesztésének szolgálatába. A Morgan Stanley kifejezetten olyan IT és technológiai alapú projekteket kíván támogatni, amelyek beleférnek a felhívásban alább részletezett területek valamelyikébe. A Morgan Stanley tudásterületei és a korábban feltérképezett szervezeti igények alapján került kialakításra az alábbi felhívás, amely révén a támogatásokat legjobban hasznosítani tudó szervezeteket igyekszünk megtalálni.

Az előzetes felmérések alapján láthatóvá vált, hogy a szervezetek technológiai igényei nagyon különbözőek lehetnek. Ennek megfelelően a támogatott programok nagysága és időtartama is elérhetnek majd egymástól. E kiírás keretében olyan projekt javaslatokat várunk, amelyek megoldása nem csak egy rövid konzultációt igényelnek, hanem egy több tagból álló vállalati szakérői csapat legalább egynapos munkáját, vagy több alkalmat felölelő konzultációs folyamatot.

A Morgan Stanley a várható nagyszámú jelentkező szervezet közül igyekszik azokat kiválasztani, amelyeknél jól körülhatárolt a megoldásra váró probléma, ahol biztosítható a létrejövő új rendszerek fenntartása és folyamatos üzemeltetése, illetve ahol a felkínált tudás, a lehető legnagyobb belső és külső hatást tudja kiválzet tani. Fontos elvárás továbbá, hogy a támogatott projekt a szervezet működésében, kézzelfogható változásokat tudjon generálni.

A Morgan Stanley pro bono támogatás fő elemei

 1. Diagnózis felmérés, melyen a megoldandó probléma pontosítása és a pályázó szervezet megismerése történik meg, a szakértői beavatkozás megfelelő megtervezése érdekében.
 2. Pro bono maraton, a támogatás kiemelt eleme, mely egy egész napos csapatmunka a kiválasztott szervezet illetve a Morgan Stanley munkatársak részvételével (reggeltől, késő délutánig tartó intervallum)
 3. Fejlesztői konzulátciós alkalmak (a maraton utáni időszak, mely a további fejlesztésekre ad teret, de csak akkor, ha azt a projekt indokolttá teszi)

Kinek szól?

A fentiek alapján olyan szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek megfelelően előkészített, konkrét, reális és belülről is támogatott fejlesztéseket akarnak megvalósítani az alábbi területek egyikén.  A fejlesztések léptéke lehet kisebb vagy nagyobb, de reálisan egy pro bono program keretei közé be kell, hogy férjen. Nem érdemes túl apró igénnyel vagy túlzottan nagyszabású elképzeléssel jelentkezni.

 1. Adatelemzés és adatkezelés: olyan projektek melyek célja a szervezetek által használt adatok elemzése és abból döntéstámogatási rendszerek előállítása
 2. Folyamatautomatizálás: a szervezetek különféle munkaterületeinek, folyamatainak informatikai megoldásokkal való támogatása és hatékonyságnövelése

A Morgan Stanley elsősorban olyan szervezeteket kíván támogatni, melyek projektjei a fenti két kategóriába tartoznak, de várja az innovatív, komoly társadalmi hatást generáló egyéb IT és technológiai alapú fejlesztési ötleteket is.

A Morgan Stanley pro bono program céljai

 1. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása IT vagy technológiai területeken, a kiválasztott szervezetek számára, annak érdekében, hogy az új fejlesztések révén a szervezet egy – egy területén a feladatok ellátása könnyebbé, ésszerűbbé és professzionálisabbá válhasson.
 2. Olyan tudás biztosítása magyarországi szervezetek számára, amelyek révén új típusú szolgáltatásokat tudnak kialakítani, vagy a meglevőket (azok automatizálása révén) magasabb szinten tudják ellátni.
 3. Az üzleti és a nonprofit szféra együttműködésében rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.
 4. A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az üzleti szféra tudásainak és technológiai ismertéinek az átadásával.
 5. Kellően előkészített reális és konkrét projektek megvalósításának támogatása.
 6. Olyan projektek életre keltének támogatása, amelyek megvalósítása mellett a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.
 7. Fenntartható, akár üzletileg is értelmezető a szervezet és annak célcsoportjai számára kézzelfogható változást nyújtó konkrét megoldások támogatása a Morgan Stanley munkatársainak szaktudása révén.
 8. Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.
 9. Közvetlen kapcsoltteremtés, illetve a meglevő kapcsolatok mélyítése, a Morgan Stanley számara is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, non-profit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2019. június 11. 18.00 óráig lehet beadni, mely elérhető a https://bit.ly/2T0TwjX cím alatt.

A kiválasztott pályázatokról a Morgan Stanley és az ÖKA közösen dönt. A döntéshozatal után minden jelentkező szervezet értesítést kap. A program keretében várhatóan 2 - 3 szervezet kaphat támogatás. A programba való bekerülésről a diagnózis esemény után születik végleges döntés, annak érdekében, hogy a felajánlott tudások a lehető legjobb helyen hasznosulhassanak. A kiválasztott szervezet(ek) tájékoztató anyagot kapnak, illetve képviselőjüknek nyilatkozatban kell garantálni a részvételi feltételek elfogadását.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

 • A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A fejlesztésre váró feladat megfelelő bemutatása
 • A korábban a területen tett erőfeszítések ismertetése
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Részvétel a feladatnak megfelelő létszámban, megfelelően felkészült munkatársakkal, a diagnózison (2 fő), a pro bono maratonon (2 – 4 fő), illetve konzultációs alkalmakon (1 – 2 fő)
 • A fejlesztési folyamat folyamos támogatása és elérhetőség biztosítása mind a Szervezők, mind a Morgan Stanley munkatársak számára.

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége
 • A megoldandó feladat megfelelő megfogalmazása
 • A projekt 3 – 6 hónap alatt pro bono program keretében létrehozható legyen
 • A támogatott projekt várható társadalmi hatása/jelentősége
 • A projekt keretében megvalósuló termék/produktum fenntarthatósága
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége

Nem pályázhat:

 • párt
 • párt által alapított alapítvány / egyesület
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:

 • Jelen kiíráson egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor a Morgan Stanley a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl egyéb támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A szervezeteknek rendelkezniük kell vagy biztosítaniuk kell a fejlesztések megvalósításához szükséges eszközöket.
 • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

[1] A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló önkéntes tevékenységét értjük. Ez a segítség komoly hozzáadott értéket képvisel, mely piaci árát a civil szervezetek jellemzően nem vagy nehezen tudják kigazdálkodni, illetve olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára melyek sok esetben készségszinten nincsenek jelen annak működésében. A pro bono tevékenység értékes a cégek számára is, mert annak készség- és motivációerősítő hatása sokféle jótékony hatással bír a cég belső működésére és magukra a munkavállalókra is.

Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány

F. Tóth András

E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu