A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató) kiírja a 2024. évi Országos Görpark Programot (a továbbiakban: Program).

A Program célja:
Az olimpiai sportággá fejlődött gördeszkázás és a gyorsasági görkorcsolya sportágak szabadidősport és versenysport igényeit egyaránt figyelembe véve, megfelelő méretű, sportszakmai szempontok szerint tervezett és kivitelezett létesítmények kerüljenek kialakításra magyarországi településeken.

1. A Program keretein belül olyan létesítmények támogatására van lehetőség, melyek:
a) Kültéri görpark szerkezet esetén szerkezete és idomkialakítása egybefüggő monolit, anyagában simított helyszíni vasbeton kialakítású.
b) Kültéri görkorcsolyapálya esetén felülete AC11 vagy hasonló aszfaltminőségű minimum 8 cm pályaszerkezeti vastagságú, 6 m sávszélességű, 100 x 45 m befoglaló alapterületű aszfalt pályaszerkezet, a pályaszerkezet minimális hossza 200 m. A pálya burkolata aszfalt, beton vagy speciális felületű.
c) Beltéri görpark szerkezet esetén szerkezete egybefüggő monolit, anyagában simított helyszíni vasbeton kialakítású, vagy
d) Beltéri görpark vagy görkorcsolya pályaszerkezet esetén fa, vagy acél vázra épült, egybefüggő kialakítású pályaszerkezet (sík padozati részei is borított szerkezeti kialakítással ellátott), melynek borítása SkateLite vagy RampArmor anyagú.
e) A pályaszerkezet szintugrásai és idommagassága együtt eléri a 80 cm-t.
f) A pálya kialakítása a minimálisan elvárt alapterülethez viszonyítva kerüljön megadásra az alábbiak szerint:
1. legalább 400 négyzetméter méretű pálya esetén típusspecifikus (pl. minifélcső, "vert" félcső, bowl/mélymedence, pool/medence, street section/utcarészlet, park section/parkrészlet), kis alapterületű, lehetőleg legalább részben térfedéssel rendelkező pálya, adott esetben kiegészítve alap street pályaidomokkal (pl. talajkorlát, talajpadka, döntött fal, piramis stb.).
2. legalább 500 négyzetméter, tényleges mérettől és helyszíni területi adottságoktól függően park és/vagy street kialakítással,
3. legalább 600 négyzetméter, kötelezően park és street kialakítással,
4. legalább 900 négyzetméter, kötelezően park és street kialakítással.
g) Pályaszerkezetének legalább 30%-át a pályaidomok alkotják (pl. rámpák, ívek, padkák, korlátok, lépcsők, padok, kidobók, szintek, medencék stb.)
h) A pályakialakítások minden esetben megfelelnek az MSZ EN 14974:2019 "Gördeszkapályák, Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek" szabvány, továbbá az egyes szórakozási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) előírásainak.
i) A Program részeként az MSZ EN 14974:2019 szabványnak megfelelő sportszakmai szempontok szerint korábban létesült, működő görparkok, gördeszkapályák vagy gyorsasági görkorcsolyapályák bővítésére, átalakítására, felújítására is igényelhető támogatás.
j) A Programban infrastruktúra, valamint kiegészítő szolgálatások fejlesztésére is van lehetőség (WC, víz és áramvételi hely kialakítása, térvilágítás, szociális helyiség, pályafedés, pihenő stb). A világítás a pálya ismeretében megtervezendő, elvárt minimális megvilágítás a pálya minden pontján a pályalemez magasságban legalább 300 lux. Az árnyékvetés kerülendő, több irányból szükséges a világítást kialakítani.
Nem támogatható szerkezeti kialakítások:
a) 10%-nál több előre gyártott vasbeton szerkezeti részt tartalmazó kialakítások,
b) Sík pályalemezen elemesen, tagoltan elhelyezett kialakítások, legyen szó kültéri vagy beltéri szerkezetről, illetve bármilyen szerkezeti anyagról,
c) A szerkezet borítása HDPE (High Density Poliethylen) vagy más műanyag-kompozit lemez szerkezetű.

2. Az igényelhetőforrás mértéke:
Pályaszerkezeti kialakítása során a támogatás maximuma pályatípusonként:
a) 400 és 500 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezet esetén a támogatás összege legfeljebb 40 millió Ft,
b) 501 és 600 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezetek esetében a támogatás összege legfeljebb 50 millió forint,
c) 601 és 900 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezetek esetében a támogatás összege legfeljebb 60 millió forint,
d) 900 négyzetméternél nagyobb alapterületű pályaszerkezetek esetében a támogatás összege legfeljebb 70 millió forint,
e) Görkorcsolyapálya esetén 6 m sávszélességű, 100 x 45 m befoglaló alapterületű aszfalt pályaszerkezet, amelynek minimális hossza 200 m a támogatás összege legfeljebb 50 millió forint.
A Program részeként az MSZ EN 14974:2019 szabványnak megfelelő sportszakmai szempontok szerint korábban létesült, működő görparkok, gördeszkapályák vagy gyorsasági görkorcsolyapályák bővítésére, átalakítására, felújítására vonatkozó támogatás maximuma a fenti pontokban megadott méretű pályákhoz igazodik.

A támogatásból kiegészítő infrastrukturális fejlesztésre fordítható maximális összeg:
a) WC, szociális létesítmény (klubhelyiség, szertár, pavilon), lelátó, pihenő, víz és áramvételi hely kialakítására (pl. rendezvényszekrény) legfeljebb 3 millió forint,
b) Térvilágítás (legalább 300 lux megvilágítást biztosító) kialakítására legfeljebb 3 millió forint.
A kérelem elbírálásánál előnyt jelent az a megvalósítási helyszín, ami infrastrukturálisan jól kiépített, így nagyobb járulékos költség nélkül megvalósíthatóak a fenti fejlesztések.
Az infrastrukturális fejlesztések költsége beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe.
Az infrastrukturális fejlesztések önállóan csak abban az esetben támogatható tevékenységek, amennyiben az a program során már megvalósult létesítményhez kapcsolódik vagy a megépítésre kerülő pályák kiegészítő fejlesztéseként történik. A Támogatási kérelmek elbírálása során előnyt élveznek azon kérelmek, melyek új létesítmény megvalósítására irányulnak.

Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig. A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75% lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.
Az igényelhető támogatás összege ezen Támogatást igénylők esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.
Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

3. A Támogatást igénylők köre:
Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:
I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében
- 113 - Korlátolt felelősségű társaság
- 114 - Részvénytársaság
- 116 - Közkereseti társaság
- 117 - Betéti Társaság
- 228 - Egyéni cég
- 231 - Egyéni vállalkozó
- 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 - Nonprofit részvénytársaság
- 575 - Nonprofit közkereseti társaság
- 576 - Nonprofit betéti társaság
II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében
- 311 - Központi költségvetési irányító szerv
- 312 - Központi költségvetési szerv
- 321 - Helyi önkormányzat
- 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
- 325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
- 327 - Helyi önkormányzatok társulása
- 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
- 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat
- 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
- 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
- 515 - Országos sportági szakszövetség
- 516 - Egyéb sportszövetség
- 517 - Egyéb szövetség
- 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 521 - Sportegyesület
- 525 - Vallási egyesület
- 528 - Nemzetiségi egyesület
- 529 - Egyéb egyesület
- 551 - Bevett egyház
- 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
- 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
- 556 - Bejegyzett egyház
- 557 - Nyilvántartásba vett egyház
- 558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
- 559 - Egyéb egyházi szervezet
- 561 - Közalapítvány
- 562 - Közalapítvány önálló intézménye
- 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 566 - Kormány által létrehozott alapítvány
- 569 - Egyéb alapítvány
- 591 - Egyesülés
- 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

4. Az elszámolható költségek köre:
Áfa levonási jog:
a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
b) Amennyiben a kedvezményezett áfa adóalany, vagy még nem áfa adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.

A pályázatról további információt a pafi.hu oldalon talál