CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázat bűnmegelőzési projektek megvalósítására


2423

Határidő: 2016. december 19.

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt célok megvalósítását szolgáló projektek kidolgozására nyílt bűnmegelőzési pályázatot hirdet.

Az idei évre szóló nyílt bűnmegelőzési pályázat kiírásakor arra törekedtünk, hogy a megpályázható komponensek összhangban legyenek az NBS négy fő prioritásával:

  1. Településbiztonság
  2. Gyermek- és ifjúságvédelem
  3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
  4. Bűnismétlés megelőzése

A négy fő prioritáson belül azon beavatkozási területek találhatóak, amelyek szintén alapját képezik jelen kiírásnak. A cél ugyanis az, hogy a 2023-ig tartó, ugyanakkor folyamatosan megújuló, változásokat követő stratégia egyes pontjai mögött meghúzódó társadalmi érdekek elérésében a társadalom széles köre részt vehessen. Fontos célkitűzés a társadalom azon szintre emelése, ahol az azonos elveket vallók nem fordítják el fejüket, amikor bűncselekményre utaló körülménnyel találkoznak. Ha azt tapasztalják, hogy embertársuk áldozattá válik, segítségre szorul, akkor figyelnek egymás biztonságára és óvják egymás életét, valamint értékeit.
Minden régió, minden megye, minden város és település sajátos problémákkal küzd, melyek megoldása helyi szinten keresendő és orvosolható. Ennek megfelelően az NBT filozófiája szerint a bűnmegelőzésben szereplők bevonásának egyik legalkalmasabb módja a pályázati lehetőség biztosítása.

forrás, bővebben: palyazat.gov.hu„Mi speciális könyvelői tudást kínálunk a civileknek”

Hosszú évek óta jelentős többletmunkát és adminisztrációt ró a nonprofit szervezetekre a megváltozott „Civil törvény” és a helyzet a folyamatos változásoknak köszönhetően csak egyre összetettebb. Mégis akad olyan könyvelő iroda, mely elkötelezettséget és a szakmai tudást tekinti elsődlegesnek.


Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásából a NIOK Alapítvány, valamint az Északi Támpont Egyesület támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.
Címkék