Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A pályázat célja

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

Az NBT, kialakítva Titkárságát 2013-ban, Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembe vételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg. Az NBS specifikus célkitűzések megfogalmazásával konkretizálta az egyes beavatkozási területeket. A prioritások, azon belül pedig a beavatkozási területek adják azt a keretrendszert, melyben a konkrét feladatként jelentkező intézkedések definiálhatók.

Az NBS négy fő prioritása:

 1. Településbiztonság
 2. Gyermek- és ifjúságvédelem
 3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
 4. Bűnismétlés megelőzése

Az NBS tíz éves időtávja alatt kétévente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, mely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg.

A 2013-2015-re vonatkozó intézkedési terv 2016-ban ily módon fordulópontjához érkezett, melynek köszönhetően megszületett a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervére vonatkozó 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat, amely tartalmazza a 2016-2017. évre vonatkozó intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv). A 2018-2019. évre vonatkozó intézkedéseket újabb Intézkedési terv tartalmazza, melyet a Kormány a 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozattal fogadott el.

Az idei évre szóló nyílt bűnmegelőzési pályázat kiírásakor arra törekedtünk, hogy a pályázó az NBS négy fő prioritását szem előtt tartva, de a megvalósítandó tevékenységeket szabadon megválasztva tervezze meg projektjét.

A támogatható tevékenységek

Az NBS már idézett négy prioritásának figyelembe vételével olyan bűnmegelőzési projektek megvalósítása a cél, amelyek a helyi szinten megjelenő, valós problémákat feltárva, az érintett célcsoportokat azonosítva, a szükséges állami és civil szervezeteket bevonva, az indikátorokat megfelelően meghatározva, a fenntarthatóságot szem előtt tartva reális alternatívát nyújtanak a bűnmegelőzési törekvések elérésére.

A célok elérése érdekében a Támogató kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítását támogatja:

a) Településbiztonság

 • a települések és vonzáskörzetük együttműködését ösztönző, a helyi közbiztonság javítását, a településen működő jelzőrendszer hatékonyságát fokozó intézkedések;
 • a helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása;
 • programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába;
 • a külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítását célzó intézkedések, programok folytatása és fenntartása, amelyek az itt élők sérelmére elkövetett jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozását és alkalmazását, az érintettek biztonságérzetének növelését, hálózatépítést, szakemberek képzését és továbbképzését lehetővé teszik.

b) Gyermek- és ifjúságvédelem

 • a jövő nemzedékének tagjait az áldozattá és elkövetővé válásuk elkerülésére felkészítő komplex programok kialakítása és megvalósítása;
 • a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és továbbképzés;
 • a hasznos szabadidő-eltöltésre alternatívát nyújtó programok működtetése;
 • a generációk közötti párbeszéd és együttműködés erősítését célzó intézkedések, valamint a kortársak bevonását erősítő programok szervezése;
 • a fiatalokat elérni képes korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása.

c) A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

 • az állampolgárok áldozattá és elkövetővé válásának elkerülésére felkészítő komplex programok, tréningek, képzések kialakítása és megvalósítása;
 • a bűncselekmények áldozatává vált személyek érzelmi, pszichikai, fizikai, anyagi rehabilitációjára vonatkozó információk átadását célzó, valamint a társadalmi integrálásukat elősegítő intézkedések végrehajtása;
 • a jelzőrendszer hatékonyságának növelését segítő tevékenységek megvalósítása;
 • a gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők, valamint az időskorúak áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és lebonyolítása.

d) Bűnismétlés megelőzése

 • az elítéltek, javítóintézeti neveltek, pártfogoltak személyiségfejlesztését, reintegrációját, munkaerőpiaci esélyeinek növelését célzó programok működtetése;
 • kreatív programok, művészetterápia és az ezekhez kapcsolódó képzések, továbbképzések szervezése a büntetés- végrehajtási és javítóintézetekben;
 • az alternatív szankciók és helyreállító módszerek, valamint a jóvátételi programok alkalmazásának erősítése;
 • a fogvatartottakkal és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése és érzékenyítését célzó programok megvalósítása.

forrás, bővebben: kormany.hu