Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására kizárólag a Közép-magyarországi régióban.

Pályázat célja
A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően, a kábítószer-használat megelőzése és visszaszorítása érdekében univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására nyílik lehetőség. A pályázat keretében az iskolai és egyéb színtereken megvalósuló, elsősorban a gyermekek és fiatalok elérését célzó, továbbá/valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, szemléletformáló, a drogfogyasztással szemben megfelelő alternatívát nyújtó programok és célzott beavatkozások támogatására nyílik lehetőség.

A pályázatok értékelése során prioritást élveznek azok a programok, amelyek támogatják a személyes és a közösségi erőforrások fejlesztését, a családi rendszer megerősítését, a veszélyeztetett célcsoportok elérését, a korai kezelésbevétel előmozdítását, valamint reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra.

A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja:

A” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken olyan, univerzális, célzott vagy javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai köznevelési és felsőoktatási egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program rendelkezik szakmai ajánlással.
„B” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken olyan univerzális, célzott vagy javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai, köznevelési és felsőoktatási egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program nem rendelkezik szakmai ajánlással, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogy a szakmai ajánlás a program megkezdéséig megszerzi.
„C” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken kívül megvalósuló, a függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazása, közösségi programok megvalósítása, érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok megvalósítása, online és offline módszert ötvöző programok megvalósítása, valamint a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztését szolgáló, célzott, javallott programok, képzések támogatásával. A kategória lehetőséget biztosít pedagógusokat, nevelőket, szociális munkásokat (akik már szakterületen dolgoznak) célzó érzékenyítő programokra és prevenciót elősegítő műhelybeszélgetésekre is.

Mindhárom kategória keretében van lehetőség univerzális célzott vagy javallott prevenciós programok támogatására, amelyek hozzájárulnak a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához.

Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken megvalósuló programok esetében érvényesek az egyes kategóriákban megfogalmazott szabályok, azaz az „A” kategória esetében rendelkezik szakmai ajánlással, a „B” kategória estében nem rendelkezik szakmai ajánlással, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogy a szakmai ajánlást a program megkezdéséig megszerzi.

forrás, bővebben: kormany.hu