Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése támogatható, különös tekintettel az alábbiakra:

 • étkeztetés,
 • közösségi ellátások,
 • házi segítségnyújtás
 • támogató szolgáltatás,
 • utcai szociális munka,
 • nappali ellátás,
 • család-és gyermekjóléti szolgálat/központ.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:

 • férőhely bővítése,
 • átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),
 • új szolgáltatás létrehozása,
 • étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése,
 • az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése,
 • az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása.

B) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:

 • eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,
 • külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
 • járműbeszerzés.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

 • a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.: játszósarok),
 • a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
 • megújuló energiaforrások alkalmazása.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Akadálymentesítés
 • Szórt azbeszt mentesítése
 • Energiahatékonysági intézkedések
 • Nyilvánosság biztosítása

Nem támogatható tevékenységek

 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • bentlakásos és átmeneti otthonok fejlesztése,
 • szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása,
 • képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása,
 • lakóépületek fejlesztése,
 • jelen felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek,
 • gépjárműadó, valamint a CASCO és Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás díja,
 • egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése,
 • használt eszközök beszerzése.

forrás, bővebben: kerdezztervezzpalyazz.hu

A pályázat forrása: palyazat.gov.hu