XXVII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia és Tábor


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hazai és határon túli diákok történelmi-honismereti tudásának erősítésére

A Honismereti Szövetség a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesülettel együttműködve
2023. augusztus 14 és 18 között rendezi meg
a XXVII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT
Bonyhádon, a Völgység fővárosában

Az akadémia - tábor témája:
REGÉLŐ SZÜLŐFÖLD
Népmondák szülő- és lakóhelyemen

Az ötnapos akadémia során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhelyfoglalkozásaival a magyar népmondák témakörének sokszínűségét járjuk körül, időnk legnagyobb részében azonban a Népmondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területedről szóló kiselőadást szeretnénk hallani (maximum 15 percben).
Feladatod, hogy mutasd be a szülőhelyeden, településeden, a szűkebb környezetedben keletkezett vagy ismert népmondákat.
A téma megközelítésére, lehetőségként a következő fő témaköröket ajánljuk:
- alapítási mondák
- történeti mondák
- hiedelemmondák (babona, boszorkány-mondák)
- vallásos legendák (szentek története, Szűz Mária mondák)
Kiegészítésként javasoljuk még az alábbi témákat:
- különleges természeti képződmények keletkezésének eredetmagyarázó mondái
- településrészek elnevezésének magyarázata (dűlőnevek, határrészek, stb.)
- Vallási ünnepekhez kapcsolódó mondák (pl. húsvéti piros tojás eredete)
- Munkatilalmak megszegőnek büntetéséről szóló mondák (pl. aki Luca napján kenyeret sütött, annak kővé vált a kenyere)
A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg a pályázatot. Nincs korcsoportonkénti kategória.

Pályázni lehet:
- egy választott témát bemutató minimum 2, maximum 3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal) /formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1, 5-es sortáv, szakirodalom feltűntetésével, esetleg lábjegyzetekkel/. Az oldalszám nem tartalmazza a mellékleteket.
- szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással /ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB)/.
- egy játékos ismeret-hordozó applikációval (max. 400MB).
- prózai, verses írásművel, stb.
Nevezési díj nincs.

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2-3 fős csapatokban.

A legjobb pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szövetség jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői és felkészítő tanáraik meghívást kapnak az akadémiára, a táborba, azon ingyenesen vehetnek részt. A legjobb pályaművek bemutatásra kerülnek a Honismeret című folyóiratban.

Pályázati határidők:
- Pályamunkák beküldése: 2023. április 14.
- Értékelés, bírálat: 2023. május 15.
A pályázat anyagát kérjük megküldeni a palyazat@honismeret.hu e-mail-címre (Az e-mailcím csak 2023. március 15-től működik, kérjük, hogy ezt követően küldjék el pályázatukat!). A diákok / csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhetőségüket / e-mail-címüket, felkészítőjük / segítőjük nevét és e-mailcímét!

A pályázati felhívással kapcsolatos szakmai további kérdések esetén elérhető
Dr. Gesztesi Enikő
a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottságának elnöke
+36 20 3193171

A pályázattal kapcsolatos további információk
a titkar@honismeret.hu email címre írva vagy a +36 1 645-11-50-es telefonszámon kérhetők.

Forrás: pafi.hu