Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés 2011-2012

OKT
09

Határidő: 2011. október 09.

A program célja a civil szervezetek érdekérvényesítő, érdekképviseleti és a közösségi részvételt szolgáló tevékenységeinek megerősítése és fejlesztése, elsősorban - de nem kizárólag - vidéki településeken, bármely témában vagy ügyben, amennyiben az a köz javát szolgálja.

Az Ökotárs Alapítvány a Trust for Civil Society in CEE forrásainak felhasználásával pályázatot ír ki magyarországi civil szervezetek érdekérvényesítő képességét növelő programokra.

Mit értünk civil érdekérvényesítés alatt?

Minden olyan tevékenységet, amely elősegíti a civil szervezetek és az általuk képviselt társadalmi csoportok, a szélesebb értelemben vett közösség, az érintett emberek érdekeinek megjelenítését a helyi és regionális döntéshozatali folyamatokban; a helyi társadalom, lakosság aktivizálásának, összefogásának serkentését és a közigazgatás befolyásolását civil szervezetek közreműködésével, mindezt a közjó érdekében.

A felhívás keretében - elsősorban - az alábbi tevékenységekre lehet támogatást kérni:

  • civil szervezet(ek) érdekérvényesítő kampányai, akciói konkrét ügyekben (különösen az olyan modellértékű tevékenységek, amelyek eredménye máshol is hasznosítható)
  • konkrét ügyekben a civilek érdekérvényesítését szolgáló állásfoglalások, előkészítő és háttéranyagok készítése, illetve (szükség esetén) a bírósági jogérvényesítés
  • a helyi és regionális döntéshozatalban való közösségi és társadalmi részvételt szolgáló civil hálózatok, munkacsoportok és más együttműködések létrehozása és/vagy továbbfejlesztése
  • a civil szervezet(ek) tagságának, társadalmi bázisának, elismertségének növelése, a szervezet fejlesztése a hatékonyabb érdekérvényesítés céljából – valamilyen konkrét (szervezeti vagy szakmai) programhoz kötődően
  • az érdekérvényesítés és a társadalmi részvétel oktatása, elsősorban a helyi civil és regionális szervezetek ezirányú képzése – konkrétan felmerülő igény kapcsán

Az Ökotárs Alapítvány ebben a programban nem támogat olyan projekteket, amelyek csak nagyon indirekten, általánosságban kapcsolódnak az érdekérvényesítés témaköréhez, és az adott szervezet(ek) vagy a célcsoport(ok) életében nem kötődnek valamilyen kézzel fogható, konkrét ügyhöz, programhoz, folyamathoz.

Technikai részletek

Pályázatot a Magyarországon bejegyzett, tevékenységüket vidéken is kifejtő civil szervezetek nyújthatnak be. A befogadott pályázatok TRUST azonosítójelet kapnak. Megpályázható felső összeghatár nincs meghatározva, de a korábbi támogatási összegek nagyságrendjéről a www.okotars.hu honlapon található adományi listákból lehet tájékozódni.
Erre a pályázati kiírásra rendelkezésre álló pályázati keretösszeg: 8 760 000 Ft
Indokolt esetben az Ökotárs Alapítvány egy-egy projekt megvalósításához mentori segítséget is tud biztosítani.

Beadás és döntés

Pályázatot az adomanyi.okotars.hu honlap online űrlapkitöltő rendszer használatával lehet beadni. Az online űrlap használatával kapcsolatos információkat a Használati utasítás menü alatt találják. Amennyiben nehézségük merülne fel a rendszer használatával kapcsolatban, kérjük, keressék munkatársainkat az alább megadott elérhetőségeken!

Beadási határidő: 2011. október 10.

A döntés eredményét a www.adomanyi.okotars.hu honlapon tesszük közzé.
Ennek napja: 2011. december 1.
A pályázók ezt követően 1-2 héten belül e-mailben kapnak értesítést a döntésről (az esetleges elutasítás indokáról is).
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra minden pályázónak lehetősége van, ezért kérjük, hogy a beadás napját követő hetekben figyeljék a pályázatban megadott email cím postafiókját, mert a hiánypótlást kérő levelet oda fogjuk küldeni.

Elérhetőségünk

Cím:1056 Budapest, Szerb u. 17-19. VI. emelet
Tel/fax:1/411-3500
E-mailen - tartalmi ügyekben Balogh Emesét: adomanyi@okotars.hu
E-mailen - technikai ügyekben (pályázat beküldése a honlapon) Sólyom Évát: solyom@okotars.hu

A kiírás teljes szövege itt olvasható: http://adomanyi.okotars.hu/tartalom/programkiiras


Címkék
vállalatok, részvétel, jogvédelem, pályázatírás, közösségfejlesztés