Alapvető cél

Az innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok tapasztalatai elsősorban a 2004-2006 között végrehajtott EQUAL program kísérleti projektjein nyugszanak, melyek alátámasztják, hogy a folyamatosan változó munkaerő-piaci helyzetben nagy igény van olyan újszerű, innovatív eszközökre, szolgáltatásokra és módszerekre, amelyek a szükségleteket rugalmas módon képesek kielégíteni, és amelyek a gyakorlati tesztelést követően beépíthetőek a munkaerő-piaci szereplők napi gyakorlatába, a foglalkoztatáspolitika eszköztárába.

Az EQUAL program zárását követően annak fejlesztési elgondolásai a TÁMOP 1.4.3 konstrukció keretében kerültek továbbvitelre, amelyek a 2009-ben, illetve 2010-ben meghirdetett pályázati felhívásokban realizálódtak. Ezek a pályázatok kétkörös pályáztatás keretében kerültek meghirdetésre. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az EQUAL Közösségi Kezdeményezéshez hasonlóan szerencsésebb, ha a pályázók/kedvezményezettek támogatására egy olyan szervezet kerül megbízásra, amely szakmai tapasztalatain alapulva alkalmas arra, hogy egyrészt a fejlesztési elképzelések szakmai tartalmát, innovatív voltát megalapozottan megítélje, illetve a részletes projektjavaslatok kidolgozásához segítséget, támogatást nyújtson, másrészt, amely a végrehajtás során a projektek megvalósítói számára folyamatosan rendelkezésre áll szakmai és egyéb végrehajtási kérdések tekintetében.

Ennek érdekében a jelen pályázati konstrukció megvalósítása egyfordulós pályáztatás keretében zajlik, azzal, hogy a támogatói oldal által felkért szakmai szervezet a témában érintett és a konstrukciónak megfelelő projektötlettel rendelkező pályázók, illetve a későbbi kedvezményezettek számára mind a pályáztatás, mind a megvalósítás időszakában ingyenes szakmai tanácsadást biztosít.

A jelen formában megtervezett konstrukciótól azt várjuk, hogy egyrészt valóban innovatív tartalmú, másrészt adminisztratív szempontból gördülékenyen végrehajtott projektek megvalósítására kerüljön sor, amelyek innovatív megoldásokkal segítik elő a munkanélküli és inaktív emberek munkaerő-piacra való belépését, illetve a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelését valamint egyéb, ezekhez kapcsolódó fejlesztéseket valósítanak meg.

Különösen fontos a hátrányos helyzetű térségekben/településeken élő, gyenge munkaerő-piaci pozíciókkal bíró tartósan munkanélküli, alacsony képzettségű emberek számára képzést, és foglalkoztatást kínáló komplex programok bevezetése. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy ezekben a térségekben lehetőséget biztosítsunk kísérleti programok támogatására. Azt, hogy mely célcsoportok, vagy szolgáltatás-típusok tekintetében célszerű innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogatni, az egyes térségek eltérő munkaerő-piaci kihívásai alapján kell meghatározni.

Jelen pályázati kiírás célja
Az innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozásával vagy adaptálásával és megvalósításának támogatásával hatékonyabb beavatkozás történjen a munkaerőpiacon, és ezekben a projektekben a szakmapolitika fősodrába beépíthető, vagy más szervezetek által alkalmazható módszerek és modellek keletkezzenek..

forrás, bővebben: NFÜ