Pályázatok
Pályázat
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap


2790

Határidő: 2013. március 29.

Pályázati felhívás a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából lebonyolított pályázathoz

A pályázati felhívás tárgya
A Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

A támogatások a Magyarország és Svájc közötti együttműködés erősítésére, információ- és tapasztalatcserére, know-how és legjobb gyakorlat (best pratice) átadására irányuló kisprojekteknek ítélhetők meg.

A Pályázati Alapra 3 különböző területen nyújtható be pályázat:

1. klasszikus testvértelepülési kapcsolatok (town-twinnings) kialakítása svájci és magyar területi egységek és azok társulásai között minden szerveződési szinten (falvak, városok, kistérségek, megyék és régiók), illetve azok nevében eljáró egységek és azoknak alárendelt jogi személyiségek között;
2. partnerség svájci és magyar non-profit vagy a nyereségtermelést nem elsődleges célként megjelölő szervezetek és intézmények között. (A szervezetek az alaptevékenységük során keletkező veszteségeket bizonyos kiegészítő, nyereségtermelő tevékenységekkel kompenzálhatják, de alapító okiratuk szerint non-profit szervezeteknek kell lenniük);
3. szociális párbeszéd svájci és magyar országosan elismert és reprezentatív szociális partnerek (szakszervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek), szakmai kamarák és szervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati/iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek) között.

A benyújtott projektjavaslatoknak

- hozzá kell járulniuk a Magyarországon fennálló egyes problémák megoldásához a Keret-megállapodásban rögzített célokkal összhangban;
- a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásával meg kell erősíteniük a pályázók működési kapacitásait;
- tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a partnerség megerősítéséhez;
- hozzáadott értéket kell teremteniük a projektben résztvevő mindkét partner (vagyis a pályázó és svájci partnere) számára.

A Pályázati Alap keretében rendelkezésre álló teljes támogatás összege mintegy 2,8 millió CHF (598,3 millió Ft).

A pályázatok benyújtására vonatkozó felhívás folyamatosan nyitva áll, vagyis pályázatokat a 2013. március 29-éig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet benyújtani. Mivel a költségek elszámolhatóságának határideje 2013. augusztus 30., ezért az utolsó értékelési ciklusban kiválasztásra kerülő kisprojektek nem lehetnek hosszabbak 5 hónapnál.
 

forrás, bővebben: vati.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” elnevezésű (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság” című (VP6-16.9.1-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás.
Címkék