A tagok vagy az alapítók a törvény vagy a létesítő okirat (egyesületnél: alapszabály, alapítványnál: alapító okirat) alapján őket megillető döntési jogköröket a tagok összességéből vagy a tagok által maguk közül választott küldöttekből álló testületben (a továbbiakban: küldöttgyűlés), vagy az alapítói jogokat gyakorló személyek összességéből álló testületben gyakorolják. Ez a szerv a döntéshozó szerv.

Az egyesület esetében ez a tagok összessége (közgyűlés), vagy a tagok által közvetlen vagy közvetett módon megválasztott testület (küldöttgyűlés).

Alapítvány esetén a Ptk. a döntéshozó szervet nem jelöli ki, azonban az alapító okirat tartalmával kapcsolatos döntéseket az alapító, több alapító esetén az alapítók gyűlése hatáskörébe utalja.