Címke: egyház
Pályázat
2015. január 23.
Olyan projektek jelentkezését várják, amelyek a gyakorlatban már bizonyítottak, és van jövőjük is.
2013. január 24.
A nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2013-as támogatására hirdet pályázatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
2013. január 24.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága pályázatot hirdet az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire.
Pályázat
2011. november 23.
2012. november 29.
Pályázatot hirdet innovatív szociális projektek támogatására az Unruhe Magánalapítvány.
2012. április 04.
Azok az egyházak, amelyek 2011. december 20-ig kérték az egyházi státuszuk megtartását, és az Országgyűlés a kérelmüket elutasította, 2012. május 20-ig a technikai számukra gyűjthetik az 1%-os felajánlásokat.
2016. augusztus 09.
Az egyházi segélyszervezetek olyan területeken is folytatják küldetésüket, ahonnan biztonsági okok miatt a nagy nemzetközi NGO-k már kivonultak. Iskolákat építenek újjá és tartanak fenn, szociális ellátást és segélyezést folytatnak, valamint templomokat és házakat építenek újjá konfliktuszónák mellett.
2013. június 26.
Több, eddig csak az egyházakat megillető jogot tudhatnak magukénak a vallási tevékenységet végző szervezetek azáltal, hogy új felfogásnak megfelelően módosította az Országgyűlés az Egyházügyi Törvényt. Eszerint a hitéleti tevékenység közösségi gyakorlásának nem feltétele az egyházi státusz elnyerése.
2012. április 17.
Április 30-ig jelenthetik be a vallási egyesületek az illetékes törvényszéknek a nyilvántartásba vételhez szükséges adataikat, változásbejegyzési eljárás keretében – közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM).
2014. október 31.
A társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár inkább módosítaná az egyházügyi törvényt, mint újat készíttetne. Arra vonatkozóan, hogy szerinte kinek kellene döntenie a szervezetek egyházzá minősítéséről, Soltész Miklós kitérő választ adott, és annyit mondott, hogy erre vonatkozóan különböző nemzetközi gyakorlatok vannak. Azt ugyanakkor hangsúlyozta: ha átvennénk más országok az egyházalapításra vonatkozó szabályait, a vonatkozó törvény sokkal szigorúbb lenne, mint a jelenlegi.
2012. február 24.
A 2012. január 1-jén a törvény hatályánál fogva egyesületté váló, korábban egyházként nyilvántartásba vett valamennyi szervezet az egyesületekre vonatkozó szabályok szerint 2012. február 29-éig jelentheti be változásbejegyzési eljárás keretében az illetékes törvényszéknek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat.
2014. március 25.
Stratégiai együttműködést jelentett be 2014. március 22-én Budapesten az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyarországi Evangélikus Egyház. A megállapodás célja a felek közötti együttműködés erősítése. Az együttműködés első lépése a gyülekezetek képviselőiből szerveződő önkéntes hálózat felállítása, mely a jövőben a Segélyszervezet adománygyűjtési- és segélyakcióin túl az egyház diakóniai, szeretetszolgálati munkáját is segíti.
Pályázat
2013. november 21.
2014-ben is keressük a változó társadalmi-politikai körülményekre innovatív megoldásokkal reagáló projekteket.

Címkék