Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.) szerint az egyházak számára felajánlható 1% kedvezményezettje a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerint elismert egyház, valamint a 2011. december 20-ig az egyházi elismerés iránt kérelmet benyújtott szervezet lehet, ha az adóhatóság technikai számmal látta el.

Azok az egyházak, amelyek 2011. december 20-ig kérték az egyházi státuszuk megtartását, és az Országgyűlés a kérelmüket elutasította, 2012. május 20-ig a technikai számukra gyűjthetik az 1%-os felajánlásokat.

Számukra a felajánlott összeget – az egyházakat megillető kiegészítés nélkül – az adóhatóság utalja át a civil szervezetekre vonatkozó szabályok szerint. Ezeknek a szervezeteknek az Szftv. 8/A. §-ában foglaltak szerint nem kell igazolniuk a kedvezményezetté váláshoz a kétéves működést és a 2011. január 1-jétől folytatott közhasznú tevékenységet.

A 2012. január 1-jén egyesületté váló egyházak 2012-ben már a civil szervezetekre vonatkozó szabályok szerint gyűjthetnek felajánlásokat, és mentesülnek a kétéves működés, valamint a 2011. január 1-jétől folytatott közhasznú tevékenység igazolása alól.

Az Országgyűlés által el nem ismert egyházak esetében a 2011-es adózói felajánlásokat az adóhatóság a szervezet bírósági változásbejegyzési eljárásának lezárását - regisztrációját - követő 15 napon belül, de legkésőbb 2012. december 15-ig utalja át a kedvezményezettnek.

A fenti változásokra tekintet nélkül az adószámok és technikai számok közül 2012-ben is csak egyet-egyet lehet megjelölni a rendelkező nyilatkozaton.

Az Országgyűlés által eddig elismert 32 egyház:

1. Magyar Katolikus Egyház
2. Magyarországi Református Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo ante)
6. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
7. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
8. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus
9. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
10. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
11. Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)
12. Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
13. Magyarországi Baptista Egyház
14. Hit Gyülekezete
15. Magyarországi Metodista Egyház
16. Magyar Pünkösdi Egyház
17. Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház
18. Erdélyi Gyülekezet
19. Hetednapi Adventista Egyház
20. Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
21. Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek
22. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
23. Az Üdvhadsereg Szabadegyház - Magyarország
24. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
25. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház

Magyarországi Iszlám Tanács:

26. Magyarországi Muszlimok Egyháza
27. Magyar Iszlám Közösség

Buddhista vallási közösségek:

28. Tan Kapuja Buddhista Egyház
29. Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség
30. Magyarországi Karma - Kagyüpa Buddhista Közösség
31. Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház
32. Gyémánt Út Buddhista Közösség

forrás: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Sajtóirodája