Petőfi 200

A közösségi értékekre és a közösség megtartó erejére hívja fel a figyelmet a Közösségek Hete országos rendezvénysorozat 2023. május 8-14. között, amelyet idén a Petőfi 200 emlékévhez csatlakozva szervezünk meg.

Kik csatlakozhatnak programszervezőként?

Idén is várjuk a múzeumok, a könyvtárak, a közművelődési intézmények és közösségeik, valamint a civil szervezetek, a TOP 5.3.1. és a TOP 6.9.2. pályázatok nyertesei, illetve egyéb kulturális közösségek jelentkezését.

Arra bíztatjuk a csatlakozni vágyókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hozzájuk kötődő közösségekkel (például baráti, amatőr művészeti, alkotó-, olvasó- és egyéb körök, hagyományőrző csoportok, egyházi közösségek, jótékonysági szervezetek, sportklubok vagy egyéb közösségek), hogy a rendezvény keretében minél többen megismertethessék tevékenységüket, valamint bemutathassák értékeiket és tevékenységüket a településük lakosságának és a rendezvény nagyközönségének.

Az idei év mottója: “Egy a szív, az akarat

2023-ban a Közösségek Hete a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódik. Első pillantásra két teljesen eltérő témát kapcsolunk össze, azonban szoros összefüggés van a Petőfi-emlékév alapkoncepciója és a Közösségek Hete szellemisége között. A közösségek összetartó ereje ugyanis abban a nemzeti, nemzetiségi, helyi, illetve közösségi identitásban rejlik, amely Petőfire és korszakára olyannyira jellemző. Fontosnak tartjuk azonban, hogy ez ne jelentsen sem kirekesztést, sem pedig az egyes közösségek elszigetelődését. Ezért szem előtt tartjuk az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) azon megállapítását is, miszerint: “Egyre változatosabb társadalmunkban elengedhetetlen a sokszínű, változatos és dinamikus kulturális identitással rendelkező emberek és csoportok közötti harmonikus kölcsönhatás biztosítása, ahogy együttélésre való hajlandóságuké is.” Másrészt a “lobogó zseni” jelleme, mind pedig a “dinamikusan változó történelmi korszak” a Közösségek Hete ötletes és kreatív, valamint korszerű, a változásokra reagáló és folyamatosan megújuló törekvéseivel cseng össze, mindezek pedig a haladás szóban összegződnek.

A Közösségek Hete célja 2023-ban az, hogy egyedi, helyi, kulturális közösségi programokkal felhívja a figyelmet a közösségekben rejlő értékekre, azonban mindezt a Petőfi 200 emlékév programívéhez kapcsolódva valósítsa meg.

további részletek: kozossegekhete.hu