Reprezentáció: az SZJA tv. 69 §. alapján a tárgyévre vonatkozó kötelezettségeket a 2001. évi L. törvény szerint a tárgyévet követő év június 12-éig kell megfizetni.
Nem kell SZJA-t és EHO-t fizetni, amennyiben a reprezentáció a hivatali esemény érdekében merült fel, és értéke az összes bevétel 10 százalékát és az összes költség-kiadás-ráfordítás 10 százalékát (mindig a kisebb értéket kell figyelembe venni) nem haladja meg, illetve akkor, ha az kis értékű üzleti ajándék, amelynek értéke a minimálbér 25%-nak megfelelő egyedi értéket nem haladja meg. Ha ezeket meghaladja, úgy a juttatás értékének 1,19 szerese után 16%   SZJA-t és 27 %-EHO-t kell fizetni.

Amennyiben nem hivatali a reprezentáció költség, akkor a juttatást illetve a megfizetést követő hónap 12-éig meg kell fizetni. A bevallását pedig, amilyen bevalló, abban a bevallásban kell figyelembe venni. A hivatalos esemény voltát a költségszámlán minden esetben igazolni kell (kik vettek részt a megbeszélésen, mikor, milyen célból), mert különben a jelzett határértékekbe ezeket a költségeket nem lehet figyelembe venni, igazolás hiányában a költséget már a felmerülés pillanatában adókötelezettség terheli. (08-s havi bevallás nyomtatványok)