Az ADHAT Vonal célja:
A 13600 - ADHAT Vonal azért jön létre, hogy az adománygyűjtő szervezeteknek egy gyors, biztonságos, és átlátható adománygyűjtési lehetőséget biztosítson. E vonal, mivel mind a három hazai szolgáltató és a T-Home által működtetett hálózatból is elérhető, kiemelkedő lehetőséget biztosít az adománygyűjtő szervezetek számára azzal, hogy rendkívül széles körben, országos szinten elérhető lesz az adományozók számára. A 13600 – ADHAT Vonal használatára jelen pályázat útján jelentkezhetnek közhasznú szervezetek 2012. május 23-ig.

Az ADHAT Vonal működése:
A 13600 – ADHAT Vonalon keresztül 100 szervezet lesz támogatható az alábbi működési rendszer szerint: a 13600 telefonszám felhívása után az adományozók 00-99-ig számozott kódok alapján azonosíthatják, hogy mely szervezetet kívánják a telefonhívás értékével (250 forint) támogatni.

A szolgáltatók a NIOK Alapítvány felé számolnak el az adományokkal, a NIOK Alapítvány pedig, mint adománygyűjtést közvetítő szervezet, a szolgáltatóktól kapott elszámolás alapján utalja tovább az adományokat támogatott szervezet felé. A szolgáltatók a telefonhívások után kapcsolási díjat számolnak fel, melynek mértéke szolgáltatónként változó, de maximum az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendelete által rögzített 15 Ft+Áfa. 

A NIOK Alapítvány az elszámolt adományokból kezelési költséget nem von le, ugyanakkor a rendszer működtetésének érdekében a szervezetek havi díjat fizetnek az előző havi hívások darabszáma alapján:
1000 db hívás/hó mennyiségig 5.000 Ft/hó,
5000 db hívás/hó mennyiségig 15.000 Ft/hó,
5000 db hívás/hó mennyiség fölött 25.000 Ft/hó.

A pályázás feltételei:
Az NMHH 3/2011. (IX.26.) rendelete alapján a fenti lehetőség igénybevételére közhasznú szervezetek jogosultak. A 13600 – ADHAT Vonal szám használatára az alábbi feltételek figyelembe vételével pályázhatnak::
- a szervezetnek rendelkeznie kell már legalább egy közhasznúsági jelentéssel,
- a szervezetnek 2012-es frissítésű adatlapja kell, hogy legyen a NIOK Alapítvány által működtetett Nonprofit Önarckép adatbázisban


A pályázatban a szervezetnek be kell mutatnia:

  •  a Nonprofit Önarckép adatlapjának linkjét, melyen kitöltött minden adatsort, és becsatolta a legfrissebb közhasznúsági jelentését,
  •  milyen célra kívánja fordítani az ADHAT Vonalon keresztül gyűjtött támogatást: milyen projekthez kéri a támogatást, és az összegyűlt adományokból mennyit kíván működési költségekre és mennyit a projektre magára fordítani,
  •  mennyi adományt sikerült 2011-ben gyűjtenie, magán és vállalati adományokból, 1%-ból,
  •  mutassa be a kommunikációs tervét, azaz hogy hogyan fogja népszerűsíteni a saját kódszámát.

A pályázatokat e-mailben, csatolmányként az adhatvonal@niok.hu címre kell benyújtani.
Határidő: 2012. május 23. 24.00 óra. Hiánypótlásra a határidő lejárta után nincs mód!

A pályázatokból a NIOK Alapítvány és a szolgáltatók által felkért testület választja ki azon szervezeteket, melyek használhatják a 13600 – ADHAT Vonal hívószámot. A kódok kiosztása a kiválasztott szervezetek között véletlenszerűen történik. Egy szervezet 2013. december 31-ig nyeri el a szám használatának jogát, mely a határidő lejárta után meghosszabbítható.
További részletek a szervezetek részére a későbbi teendőkről >>>


A NIOK Alapítvány és a szolgáltatók által biztosított lehetőségek
A NIOK Alapítvány működteti az adhatvonal.hu nevű weboldalt, ahol az adományozók tájékozódhatnak a 13600 – ADHAT Vonalon keresztül adományokat gyűjtő civil szervezetek adatairól, és kódszámáról. A szervezetek az oldalon rövid bemutatkozási lehetőséget kapnak, valamint megadják weboldaluk és Nonprofit Önarcképük linkjének elérhetőségét.
A NIOK Alapítvány biztosítja az adhatvonal.hu oldal mobil telefonokra optimalizált verzióját is.
A NIOK Alapítvány ezen kívül megjeleníti a szervezetek kódját a telefonszámmal együtt a Nonprofit Önarckép adatlapokon is, valamint egyedi kódszámával ellátott logót bocsájt a szervezet rendelkezésére.
A szolgáltatók és a NIOK segítik a 13600 kommunikációját, és telefon előfizetők felé több csatornán keresztül is népszerűsítik az ADHAT Vonalat.