A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat

A pályázat bonyolítója: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 20.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető összeg: 150.000 Ft-tól - 500.000 Ft-ig terjedő összeg

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

(A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a. A pályázati adatlap 1. számú mellékletét képző, költségvetési tervben a projektre szánt, az önrészen felüli további saját forrás összegét kell megjelölni, amennyiben a tervezett projekt teljes költsége az igényelt támogatás és a kötelező önrész összegét meghaladja. A kötelező önrész ill. a saját forrás eltérő kategóriák: Az önrész összege fix: az igényelt, – és a kapott – támogatás 20%-a, mellyel a pályázónak a kapott támogatással együtt el kell számolnia. A saját forrás pedig azt az összeget jelenti, amelyet a pályázó a program megvalósításához a kapott támogatáson és a kötelező önrészen kívül felhasználni kíván, azonban erről az összegről nem kell elszámolnia.)

Általános pályázati feltételek:

Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:

  • bejegyzett civil szervezetként működik,
  • saját bankszámlával rendelkezik,
  • rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával és kitöltötte az online adatlapot a bszszsport.hu oldalon (e nélkül a pályázat érvénytelen!)

forrás, bővebben: budapest.hu