Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Stronger Ties for Civil Society (Erősebb kötelékek a civil társadalomért) pályázat

A Stronger Ties for Civil Society (Erősebb kötelékek a civil társadalomért) címmel pályázat indul. A forrásra magyar, cseh és szlovák civil platformok, hálózatok, munkacsoportok, ernyőszervezetek és más együttműködések jelentkezhetnek , amelyek új partnereket, támogatókat és szereplőket szeretnének bevonni hálózatukba. A pályázat az OSF Prague, OSF Slovakia, Glopolis és a NIOK Alapítvány Stronger Roots for Civil Society (Erősebb gyökerek a civil társadalomért), holland családi magánalapítvány támogatásával létrejött konzorciumi projektje keretében kerül kiírásra.

A pályázat célja

A pályázat célja a különböző szektorok és különféle szervezetek közötti együttműködések és a civil hálózatok, kapcsolatok erősítése. Olyan projekteket támogat, amelyek célja, hogy a hálózatok eltérő látásmódokat és megközelítéseket vonjanak be stratégiai folyamataikba, és ezzel hozzájáruljanak a széleskörű együttműködés, a kölcsönös megértés, tisztelet és bizalom, és a közös identitás erősítéséhez a társadalomban.

Ennek érdekében céljuk lehet a kontextus alaposabb, mélyebb megértése; új, eltérő perspektívák megismerése és beépítése; közös munka és közös célok kitűzése az adott terület különböző szereplőivel; nyitottabb, inkluzívabb struktúrák kialakítása; illetve bármilyen egyéb, a szektor diverz szereplői közötti együttműködést elősegítő projekt. A hálózatok meglévő stratégiájuk és jelenlegi szükségleteik alapján maguk határozhatják meg megközelítésüket és tevékenységeiket.

A pályázat keretei

A pályázatban országonként 50.000 € összértékű forrás kerül kiosztásra. A pályázók hálózatonként egy, 10-40.000 € összegű pályázatot nyújthatnak be. Az anyagi forrás mellett a nyertes pályázók tanácsadói segítséget is kapnak a projekt megvalósításához. A megvalósítandó projektek kezdő dátuma 2020 augusztus, időtartama 12-18 hónap. Pályázni concept note beadásával lehet, majd a következő fordulóba jutott pályázóktól kért részletes projektterv alapján születik meg a végleges döntés.

Kik pályázhatnak?

A pályázat a demokratikus értékeket és emberi jogi alapelveket követő, a civil szervezetek közös érdekeit képviselő hálózatok számára nyitott. Ezek lehetnek hagyományosan szervezett hálózatok, platformok, munkacsoportok, vagy spontán kezdeményezések, melyek a különböző csoportok közötti együttműködés építésére jöttek létre a 4 ország valamelyikében.

Legalább 6 hónapja aktív és legalább 10 különböző tagot (civil szervezetek, intézmények vagy egyének) képviselő hálózatok pályázhatnak. Ha több hálózat közösen pályázik, tagjaik száma összesen a mérvadó.

A hálózat, vagy képviselőjeként a pályázatot beadó tagja Magyarországon regisztrált egyesület vagy alapítvány lehet.

A részletes, angol nyelvű pályázati kiírást itt olvashatja el. A Glopolis angol nyelvű online tájékoztatót tart a pályázat részleteiről és feltételeiről, ennek részleteit is megtalálják a pályázati kiírásban. A jelentkezéshez szükséges link a dokumentumban található. A pályázatot ezen az űrlapon, angol nyelven lehet beadni.

További kérdéssel az alábbi kapcsolattartóhoz fordulhatnak (angol nyelven):

Michaela Vyležíková, michaela.vylezikova@osf.cz
 
Segédanyagok: