A pályázati konstrukció fő célja – a Tudomány – Innováció – Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva, szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv (továbbiakban: ÚSZT) általános céljaihoz –, a TIOP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban:ÚMVP) keretében támogatott vagy létrejövő többfunkciós közművelődési intézmények (Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, Agórák, Agóra Pólusok) multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása. Ezzel az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k), Agórák és Agóra Pólusok helyi társadalomba történő beágyazódását, széleskörű használatát szolgáló programok, közművelődési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-fejlesztések létrehozása.

A pályázati kiírás másik kiemelt célja, hogy a fentiekhez megfelelő háttértámogatást biztosítson a pályázat benyújtására jogosult IKSZT címbirtokosok, valamint az Agóra és az Agóra Pólus intézmények részére, hogy azok a helyi társadalom megújulásának, a vidék kulturális fejlődésének motorjai és központjai legyenek.

Ennek érdekében a konstrukció elősegíti az IKSZT-kben, Agóra, Agóra Pólusokban a program- és szolgáltatás-bővülést eredményező tartalomfejlesztést, szakmai-módszertani anyagok és programok kidolgozását, valamint a működő IKSZT szervezetek, Agóra, Agóra Pólus intézmények tevékenységének szakmai koordinációját, hálózatosodását.

A C komponens továbbá olyan módszertani kezdeményezések számára kínál támogatott tevékenységeket, amelyek elősegítik a helyi sokféleség éltetése és fejlesztése mellett a szakpolitika egységes érvényesülését.

forrás, bővebben: NFÜ