A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet, valamint a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, fesztivál) támogatására.

A pályázati program célkitűzései:

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén - megvalósuló rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek- és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázati program keretében választható programtípusok:

  • gyermek- és/vagy ifjúsági tábor;
  • ifjúsági programok, programsorozatok (szakmai műhelyek, találkozók belföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése, stb.);
  • tradicionális közösségépítő játékok széles körű megismertetése és népszerűsítése;
  • kiemelten támogatja a pályázat a három vagy többgyermekes családokból, az egyszülős családokból, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokból, a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családokból érkező fiatalok részvételével megvalósuló, valamint a gyermekvédelmi intézetben élő gyermekekkel megvalósuló programokat.

A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg, ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírás keretében sportrendezvények valamint képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 60 000 000 Ft, azaz hatvanmillió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/15/03/01 címrendi besorolású „Gyermek- és ifjúsági célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 277190) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton minimum 200.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft támogatás igényelhető. A maximális támogatási összeg igénylése esetén minimum megyei (regionális vagy országos) jelentőségű projekt lebonyolítását kell vállalni.

A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a. A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.
A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

forrás, bővebben: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet