2024. január 1-től az Infotv. módosítása értelmében a közfeladatot ellátó szervek minden év január 31-ig kötelesek az előző évre vonatkozóan adatot szolgáltatni az alábbiakról (abban az esetben is, ha nem kaptak, vagy nem utasítottak el adatigénylést):

  1. a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének és megtagadásának számáról és a megtagadások jellemző indokairól,
  2. a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos számáról, valamint
  3. a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetőségéről.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerveknek, – ahogyan eddig is – ezt követően is nyilvántartást kell vezetniük az elutasított adatigénylési kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól. E nyilvántartás valamint az iratkezelési nyilvántartás képezi az új adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatbázist.

Felmerül a kérdés, hogy a közhasznú civil szervezetekre - amelyek tevékenységüket közfeladathoz kapcsolódóan látják el - ez a szabályozás milyen esetben vonatkozik? Ezért a NIOK Alapítvány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult, hogy állásfoglalást kapjunk a kérdésről.

A NAIH 2024. áprilisában megszületett válasza itt olvasható, amelyből az derül ki, hogy a közhasznúság nem jelent többlet kötelezettséget automatikusan. 

A NAIH szerint akkor kell az Infotv. 71/D. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesítenie a közhasznú civil szervezetnek, ha a közfeladat-ellátás nem önkéntes alapon, hanem jogszerű feladat-átvállalással történik, vagy a szervezet közvagyon kezelőjeként közfeladatot ellátó szervezetnek minősül.

Az állásfoglalás teljes szövege ITT olvasható

Kapcsolódó jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) új VI/B.

Közhasznúság  2018. évi XCIII. törvény