A szervezeteknek nemcsak a Számviteli törvény, hanem a rájuk vonatkozó kormányrendelet előírásait is figyelembe véve kell az éves beszámolót elkészíteni. A beszámoló formáját a szervezet által folytatott tevékenység, az általa az alaptevékenységből és a vállalkozási tevékenységből elért éves bevétel nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok könyvvezetési és beszámolási szabályait a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozza. E szervezeteknek tehát nemcsak a Számviteli törvény, hanem e kormányrendelet előírásait is figyelembe véve kell az éves beszámolót elkészíteni. A beszámoló formáját a szervezet által folytatott tevékenység, az általa az alaptevékenységből és a vállalkozási tevékenységből elért éves bevétel nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

A beszámoló lehet:
- egyszeres könyvvezetés esetén egyszerűsített beszámoló, Részei:

  • egyszerűsített mérleg
  • eredménylevezetésből

- kettős könyvvezetés esetén egyszerűsített éves beszámoló. Részei:

  • mérleg
  • eredménykimutatás
  • kiegészítő melléklet

- az egyéb szervezet választása alapján a Számviteli törvény szerinti éves beszámoló. Az éves beszámoló eredménykimutatásának tagolása eltér a Kormányrendelet alapján készített egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának tagolásától. Részei:

  • mérleg
  • eredménykimutatás
  • kiegészítő melléklet

A civil szervezet (az is, amely nem közhasznú jogállású!) köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

Az a szervezet, amely sem jogszabályból adódóan kötelezően, sem saját döntés alapján a beszámolóját könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta felül, a beszámoló minden mellékletén köteles feltüntetni a következő szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

A beszámolót letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. A beszámoló nyomtatvány űrlapgarnitúrát az Országos Bírói Hivatal teszi közzé és a birosag.hu honlapról tölthető le. A nyomtatvány garnitúra minden olyan mellékletet tartalmaz, amelyet a szervezetnek ki kell tölteni, illetve el kell készíteni. Tehát a nyomtatvány kitöltésével a szervezet eleget tesz a beszámoló készítési kötelezettségének. A nyomtatvány garnitúránál bővebb, további szöveges, számszaki kiegészítés, beszámoló készíthető, de annak formája, terjedelme a szervezet döntési kompetenciája. Közzétenni csak a nyomtatvány garnitúrát kell, ehhez hozzácsatolni egyéb beszámolót nem kell. Kötelező melléklet csak a könyvvizsgálói záradék, - ha van ilyen – és a meghatalmazás, ha nem a szervezet képviselője tölti fel elektronikusan a beszámolót.

frissítve: 2020. október 21.

 

Kapcsolódó információ az oldal alján a GYIK-ok között, a Civil szervezetek gazdálkodása útmutatóban található.