Tudástár
Tudástár
Melyek egy egyesület megszűnésének lehetséges esetei?


21462  • Az egyesület döntéshozó szerve az egyesület megszűnését maga is elhatározhatja az alapszabályban meghatározott eljárás keretében és az ott meghatározott szavazati aránnyal. Ebben az esetben rögtön célszerű kijelölni a végelszámolót is, aki a legfelsőbb szerv tagjaiból kerül ki, tehát nem a bíróság jelöli ki. A megszűnés kimondása után ugyanis a végelszámoló rendezi az egyesület vagyoni viszonyait, ha van az egyesületnek vagyona. A legcélszerűbb eljárás, ha a feloszlás előtt az egyesület rendezi tartozásait, mind a szállítói mind a köztartozásokat, és a megmaradó vagyont az alapszabály rendelkezése szerint az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek adják át. Ha az alapszabály erről előre nem rendelkezett, akkor a legfőbb szerv még dönthet, viszont a feloszlás kimondása után már nem lehet a megmaradó vagyonról dönteni.

Ebben az esetben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg, és végelszámolási eljárást kell lefolytatni.

A közgyűlés nem dönthet a megszűnésről és a végelszámolásról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetőképtelenségét a bíróság megállapította. Ebben az esetben felszámolási eljárás lefolytatásának van helye.

  • Más társadalmi szervezettel való egyesüléssel: ebben az esetben is az egyesületi tagság maga határozza el a szervezeti változást, és erről a legfőbb szerv dönt. Ebben az esetben ugyanúgy kell eljárni, mintha új szervezet jönne létre. A legfőbb szervek kimondják az egyesülést, majd az egyesült szervezet legfőbb szerve fogadja el az új alapszabályt, választják meg a képviseleti és ügyintéző szervet és gondoskodnak a változás bírósági nyilvántartásban történő átvezetésről.
  • Törvényességi felügyeleti eljárás keretében a bíróság megszünteti, amennyiben a törvényes működés nem állítható helyre.
  • Az egyesület fizetésképtelensége miatt induló felszámolási eljárásban a bíróság megszüntetheti, és a nyilvántartásból törölheti az egyesületet.

A bíróság az ügyész indítványára, az egyesület vagy más jogilag érdekelt kérelmére megállapítja a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét, ha az egyesület

  1. a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
  2. b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
  3. c) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,

d) tagjainak száma hat hónapon keresztül a Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám alá csökken, feltéve, hogy az a)-c) pont szerinti esetekben az abban foglaltakra figyelemmel az egyesület nem határozott a megszűnéséről. Az ügyészt az eljárás indítványozásának joga akkor illeti meg, ha indítványát közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását valószínűsíti.

frissítve: 2018.04.18.

Civil szervezetek végelszámolása és “adásvétele”

 

Kapcsolódó kérdések:

Mi történik az egyesület vagyonával az egyesület megszűnésekor?

Szüneteltethető-e egy egyesület tevékenysége?

 

 

További kapcsolódó kérdések a Gyakori kérdések rovatban az Egyesület és a Megszüntetés téma alatt találhatóak.
-------------------------------------

Ha kérdésére nem talált választ, ha valamilyen észrevétele van, és akkor is, ha hibát, hiányosságot észlel, feltétlenül írjon nekünk!A Tudástár frissítésében dr. Tarczay Áron ügyvéd nyújt segítséget szerkesztőségünknek.


Hír
Idén minden eddiginél korábban kezdődtek el a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatainak előkészítő munkálatai. Ennek eredményeként a kiírás is minden eddiginél korábbra ...
Hír
Az eddigi ötről tíz százalékra emelkedik a civil szervezetek adományok után igényelhető normatív támogatása, amelyre hétfőtől lehet pályázni.
Hír
Jövőre közel kétmilliárd forinttal több pénz jut majd a civil szervezeteknek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain keresztül – hangzott el ma délelőtt azon a tájékoztatón, ...
Hír
Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete közleményt írt azok után, hogy a 2020-as tanévtől megszüntetné a kormányzat a magántanulói státuszt. Helyette egyéni munkarendet veze ...
Hír
Csaknem ezer helyi közösség jött létre, valamint számos módszertan valósult meg az aktív közösségi szerepvállalást célzó Cselekvő közösségek projekt keretében az elmúlt három ...
Címkék